Dokumentacja RODO

ANALIZA UMÓW

Dokumentacja RODO

NEGOCJACJE UMÓW

Dokumentacja RODO

TWORZENIE UMÓW

 

 • umowa kampanii reklamowej w Social Media

 • umowa o świadczenie usług marketingowych

 • umowa na wykonanie sesji zdjęciowej

 • umowa o zachowanie poufności (NDA)

 • umowa o zakazie konkurencji

 • umowa o świadczenie usług marketingowych/kontrakt managerski

 • umowa na korzystanie z know-how

 • umowa na wykonanie grafiki/logotypu

 • umowa na stworzenie utworu muzycznego

 • umowa o wyprodukowanie filmu

 • umowa dystrybucyjna

 • umowa na stworzenie, promocję i sprzedaż kursu online

 • umowa z kursantem na uczestnictwo w kursie

 • umowa szkoleniowa

 • umowa na stworzenie i promocję webinarium

 • umowa na obsługę webinarium

 • umowa najmu wirtualnego biura/ umowa o wirtualne biuro

 • umowa najmu lokalu stacjonarnego

 

 

Przykładowa lista umów na indywidualne zamówienie

 

 • umowa o pracę 

 • umowa założycielska/ statut spółki prawa handlowego

 • umowa sp. z o.o.

 • umowa s.c.

 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 • umowa dropshippingowa

 • umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu elektronicznego

 • umowa wdrożeniowa systemu IT

 • umowa na świadczenie usług programistycznych

 • umowa na wykonanie strony internetowej

 • umowa body leasingu

 • umowa na świadczenie usług serwisowych (SLA)

 • umowa o dzieło

 • umowa o rękodzieło

 • umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

 • umowa licencji wyłącznej/niewyłącznej

 • umowa zlecenia

 • umowa dla copywritera

 • umowa o współpracę z wirtualną asystentką

Opinie klientów

social media ikona
social media ikona
social media ikona

Kontakt

"Rozwiązania prawnobiznesowe dopasowane do profesji, etapu działalności oraz poziomu występujących lub możliwych do wystąpienia problemów, pozwolą na bezpieczny rozwój Twojego biznesu."

Zapraszam do współpracy

Ewelina Fuławka

 

Prawnik dla e-commerce dokumentacja rodo, regulamin sklepu internetowego

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

Prawnik - umowy Wrocław
Strony mogą swobodnie ukształtować treść umowy, stosownie do art. 353(1) k.c., jako umowę mieszaną, łączącą elementy treści różnych typów umów np. umowa o dzieło i świadczenie usług nadzoru autorskiego.
Umowy mieszane

Prawnik - umowy Wrocław
Nie posiadają regulacji ustawowej. Powstają w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb. Przeważnie zawierają udoskonalone regulacje kodeksowe, np. umowa o udostępnienie i korzystanie z know–how.
Umowy nienazwane

Prawnik - umowy Wrocław
Posiadają szczególną regulację ustawową. Dla swojej ważności wymagają wystąpienia elementów przedmiotowo istotnych (łac. essentialia negotii ), które określają istotę czynności prawnej, np. umowa agencyjna.
Umowy nazwane

Stworzymy dla Ciebie 

Prawnik Wrocław

Umowa – podstawowe zabezpieczenie Twojego interesu prawnego.

 

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej, dopasowanej do branży, etapu działalności oraz poziomu występujących lub możliwych do wystąpienia problemów. Działaj i rozwijaj się zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla Firm

Zapytaj o dostępność

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Dokumentacja RODO, regulamin sklepu internetowego, regulamin sprzedaży

Więcej informacji o sklepie

UMOWY

Dokumenty dopasowane do Twojej działalności

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Oferta dla Firm 2023

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne