Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego

08 października 2023

Produkty cyfrowe są bardzo popularne. W związku z tym są one przedmiotem szeregu różnych umów, w tym umowy o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego, która między innymi stanowi dokument regulujący sposób, w jaki jej strony będą dzielić się zyskiem uzyskanym ze sprzedaży produktu lub usługi cyfrowej.

 

Tego rodzaju umowa jest często zawierana między twórcami, dostawcami lub partnerami biznesowymi, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem, promocją i sprzedażą treści cyfrowych.

 

 

 

 

Ewelina Fuławka - Umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu elektronicznego

Ewelina Fuławka - Umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu elektronicznego.

 

 

 

Spis treści

 

1)  Sprzedaż produktu cyfrowego - na czym polega?

 

2)  Umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego

 

3)  Podsumowanie 

 

4)  Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego

 

 

 

 

 

Sprzedaż produktu cyfrowego – na czym polega?

 

Sprzedaż produktu cyfrowego stanowi formę handlu, w której produkt jest dostarczany w formie elektronicznej, zwykle przez Internet. Produkty cyfrowe to różnego rodzaju treści lub usługi, które można pobrać i odtworzyć z laptopa lub innego urządzenia elektronicznego. Do najpopularniejszych produktów cyfrowych zaliczamy aplikacje, e-booki lub audiobooki.

 

Ta forma handlu stała się coraz bardziej popularna ze względu na rozwój technologii i powszechny dostęp do Internetu. W związku z tym zaczęły także powstawać coraz to nowsze problemy związane z takimi produktami, transakcjami ich dotyczącymi oraz podziałem zysku ze sprzedaży tych produktów. W związku z tym bardzo istotne może być prawidłowe sporządzenie umowy regulującej podział zysku ze sprzedaży tego typu produktu.

 

 

 

Umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego

 

Taka umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego powinna zawierać w swojej treści szereg różnego rodzaju postanowień:

 

1. Strony umowy

Umowa powinna jasno wskazywać, kim są strony umowy – czy są to osoby fizyczne, przedsiębiorstwa czy też inne podmioty. Każda strona powinna być dokładnie zidentyfikowana poprzez ich pełne nazwy, adresy, dane rejestrowe czy też inne istotne dane kontaktowe.

 

2. Opis produktu cyfrowego

Umowa musi zawierać dokładny opis produktu lub usługi cyfrowej, której dotyczy umowa. Powinna ona również obejmować swoim zakresem funkcje, cechy, zastosowanie oraz inne istotne informacje dotyczące produktu.

 

3. Podział zysku

Umowa powinna precyzyjnie określać, w jaki sposób będzie podzielony zysk ze sprzedaży produktu. Może to być podział procentowy lub ustalona kwota dla każdej ze stron. Warto również uwzględnić, czy podział zysku jest stały, czy może się zmieniać w zależności od osiągniętych wyników.

 

4. Warunki płatności

Umowa powinna zawierać informacje na temat sposobu i częstotliwości płatności - czy będą to płatności miesięczne, kwartalne, czy też inne? Umowa powinna również określać, w jaki sposób zostaną przekazywane środki – czy nastąpi to przelewem bankowym, czekiem czy jeszcze innym sposobem.

 

5. Obowiązki stron

Umowa powinna wyjaśnić, jakie są obowiązki każdej ze stron w kontekście sprzedaży i promocji produktu. To może obejmować zakres prac, odpowiedzialność za marketing, obsługę klienta, udostępnienie odpowiednich materiałów promocyjnych i inne.

 

6. Prawa własności intelektualnej

Jeśli produkt cyfrowy zawiera elementy chronione prawem autorskim, umowa powinna wyjaśnić, jakie prawa do nich posiadają strony. Może to obejmować postanowienia dotyczące np. udzielania licencji na korzystanie z tych praw w celach marketingowych czy też dystrybucji.

 

7. Odpowiedzialność i ryzyko

Umowa powinna jasno określać, jakie rodzaje odpowiedzialności każda ze stron ponosi w przypadku reklamacji, zwrotów, naruszeń praw autorskich lub innych problemów związanych z produktem cyfrowym. Może również uwzględniać, w jaki sposób strony podzielą się kosztami ewentualnych roszczeń.

 

8. Okres trwania umowy

Umowa powinna także wskazywać, ile czasu będzie obowiązywała. Może to być stały okres lub umowa może być ważna do momentu spełnienia określonych warunków, takich jak osiągnięcie określonego poziomu sprzedaży.

 

9. Zakończenie umowy

W umowie należy określić, w jakich sytuacjach i w jaki sposób umowa może zostać zakończona, na przykład przez wypowiedzenie z odpowiednim wyprzedzeniem lub w przypadku naruszenia postanowień umowy przez którąś ze stron.

 

10. Postanowienia dodatkowe

Umowa może zawierać także inne klauzule, takie jak postanowienia dotyczące poufności, prawa właściwego dla umowy, rozstrzygania sporów przez odpowiedni sąd, liczby egzemplarzy sporządzanej umowy oraz wielu innych kwestii.

 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

 

Podsumowanie

 

Umowa o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego ma kluczowe znaczenie dla uregulowania relacji między podmiotami, które współpracują przy tworzeniu i promocji produktu. Precyzyjne określenie podziału zysku, obowiązków, odpowiedzialności i innych kluczowych elementów pomaga uniknąć nieporozumień i sporów w przyszłości.

 

W kontekście produktów cyfrowych, takich jak oprogramowanie, aplikacje, e-booki czy też inne treści cyfrowe, istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na wybór najlepszej formy umowy.

 

Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem ds. umów, aby upewnić się, że umowa jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Umowa na indywidualne zamówienie zawsze jest w tym przypadku najlepszym wyborem, ponieważ pomaga uwzględnić wszystkie specyficzne kwestie adekwatne do danej sprawy.

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o podziale zysku ze sprzedaży produktu cyfrowego

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz spersonalizowanej umowy lub porady prawnej?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

 

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 08.10.2023 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

 

 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

chmura obliczeniowa, wdrożenie RODO, naruszenie ochrony danych osobowych, incydent bezpieczeństwa
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne