Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka plików cookies

Regulamin usług 

Regulamin szkoleń

Regulamin sprzedaży

Cennik

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

Przedsiębiorstwo, które określamy mianem operatywnego, sprawuje skuteczną kontrolę nad  zarządzaniem i odznacza się porządkiem organizacyjnym. Oferta  Centrum Prawnego Online dla firm skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy potrzebują kompleksowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w stworzeniu przejrzystych, sprawnych, zgodnych z prawem procedur funkcjonowania firmy i zakładu pracy. Efektywny regulamin, umowa zabezpieczająca interesy stron, dopasowana dokumentacja to:

Przedsiębiorstwo, które określamy mianem operatywnego, sprawuje skuteczną kontrolę nad  zarządzaniem i odznacza się porządkiem organizacyjnym. Oferta  Centrum Prawnego Online dla firm skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy potrzebują kompleksowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w stworzeniu przejrzystych, sprawnych, zgodnych z prawem procedur funkcjonowania firmy i zakładu pracy. Efektywny regulamin, umowa zabezpieczająca interesy stron, dopasowana dokumentacja to:

Przedsiębiorstwo, które określamy mianem operatywnego, sprawuje skuteczną kontrolę nad  zarządzaniem i odznacza się porządkiem organizacyjnym. Oferta  Centrum Prawnego Online dla firm skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy potrzebują kompleksowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w stworzeniu przejrzystych, sprawnych, zgodnych z prawem procedur funkcjonowania firmy i zakładu pracy. Efektywny regulamin, umowa zabezpieczająca interesy stron, dopasowana dokumentacja to:

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania w terminie wymagalnych zobowiązań.  Zachowanie płynności finansowej firmy zależy przede wszystkim od wypłacalności jej kontrahentów. Specjaliści ds. Egzekucji współpracujący z Centrum Prawnym Online doskonale znają rynek windykacji i wiedzą jakich narzędzi użyć, aby usprawnić proces egzekucji Państwa wierzytelności:

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania w terminie wymagalnych zobowiązań.  Zachowanie płynności finansowej firmy zależy przede wszystkim od wypłacalności jej kontrahentów. Specjaliści ds. Egzekucji współpracujący z Centrum Prawnym Online doskonale znają rynek windykacji i wiedzą jakich narzędzi użyć, aby usprawnić proces egzekucji Państwa wierzytelności:

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania w terminie wymagalnych zobowiązań.  Zachowanie płynności finansowej firmy zależy przede wszystkim od wypłacalności jej kontrahentów. Specjaliści ds. Egzekucji współpracujący z Centrum Prawnym Online doskonale znają rynek windykacji i wiedzą jakich narzędzi użyć, aby usprawnić proces egzekucji Państwa wierzytelności:

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

OCHRONA FINANSÓW

OCHRONA FINANSÓW

OCHRONA FINANSÓW

BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW

BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW

BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW

PRZY ZACHOWANIU DOBREGO WIZERUNKU FIRMY

PRZY ZACHOWANIU DOBREGO WIZERUNKU FIRMY

PRZY ZACHOWANIU DOBREGO WIZERUNKU FIRMY

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

Centrum Prawne Online 
dla Firm

Centrum Prawne Online 
dla Firm

Centrum Prawne Online 
dla Firm

zamawiam wycenę usługi 

zamawiam wycenę usługi

 

Zalety współpracy

Redukcja kosztów – oferujemy obsługę prawną przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Z naszymi Klientami jesteśmy w stałym kontakcie przez telefon i Internet, nie wymagamy wizyt w kancelarii. Powierzając nam obsługę nie musisz ponosić kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ponieważ na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie i przekazujemy wiedzę na temat zmieniających się przepisów prawa.

 

Profesjonalna pomoc- obsługę prawną świadczą wykwalifikowani prawnicy, którzy w pracy kierują się najlepiej rozumianym interesem prawnym i gospodarczym Klienta. Ich priorytetem jest najwyższa jakość, terminowość świadczonych usług oraz zapewnienie najwyższego poziomu poufności i bezpieczeństwa danych.

 

Dopasowana obsługa prawna- nasze usługi prawne ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im indywidualnej i tym samym efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Modele współpracy

Wynagrodzenie za usługę prawną ustalamy indywidualnie. Wysokość opłaty jest adekwatna do koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności oraz charakteru sprawy.

 

W ramach stałej współpracy oferujemy cztery modele ustalania wynagrodzenia w zależności od rodzaju pomocy oraz Twoich potrzeb:

 1. wynagrodzenie za obsługę poszczególnej sprawy,
 2. współpraca na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w ramach stałej obsługi prawnej,
 3. współpraca na zasadzie modelu ryczałtowego oraz dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przekroczenia liczby godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym,
 4. współpraca na zasadzie wynagrodzenia liczonego w stosunku do przepracowanej liczby godzin w ramach zleconych zadań.

 

 

Zalety współpracy

Redukcja kosztów – oferujemy obsługę prawną przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Z naszymi Klientami jesteśmy w stałym kontakcie przez telefon i Internet, nie wymagamy wizyt w kancelarii. Powierzając nam obsługę z zakresu prawa pracy nie musisz ponosić kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ponieważ na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie i przekazujemy wiedzę na temat zmieniających się przepisów prawa.

 

Profesjonalna pomoc- obsługę prawną świadczą wykwalifikowani prawnicy, którzy w pracy kierują się najlepiej rozumianym interesem prawnym i gospodarczym Klienta. Ich priorytetem jest najwyższa jakość, terminowość świadczonych usług oraz zapewnienie najwyższego poziomu poufności i bezpieczeństwa danych.

 

Dopasowana obsługa prawna-nasze usługi prawne ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im indywidualnej i tym samym efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Modele współpracy

Wynagrodzenie za usługę prawną ustalamy indywidualnie. Wysokość opłaty jest adekwatna do koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności oraz charakteru sprawy.

 

W ramach stałej współpracy oferujemy cztery modele ustalania wynagrodzenia w zależności od rodzaju pomocy oraz Twoich potrzeb:

1) wynagrodzenie za obsługę poszczególnej sprawy,

2) współpraca na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w ramach stałej obsługi prawnej,

3) współpraca na zasadzie modelu ryczałtowego oraz dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przekroczenia liczby godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym,

4) współpraca na zasadzie wynagrodzenia liczonego w stosunku do przepracowanej liczby godzin w ramach zleconych zadań.

 

 

Zalety współpracy

Redukcja kosztów- oferujemy obsługę prawną przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Z naszymi Klientami jesteśmy w stałym kontakcie przez telefon i Internet, nie wymagamy wizyt w kancelarii. Powierzając nam obsługę z zakresu prawa pracy nie musisz ponosić kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ponieważ na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie i przekazujemy wiedzę na temat zmieniających się przepisów prawa.

 

Profesjonalna pomoc- obsługę prawną świadczą wykwalifikowani prawnicy, którzy w pracy kierują się najlepiej rozumianym interesem prawnym i gospodarczym Klienta. Ich priorytetem jest najwyższa jakość, terminowość świadczonych usług oraz zapewnienie najwyższego poziomu poufności i bezpieczeństwa danych.

 

Dopasowana obsługa prawna- nasze usługi prawne ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców oraz udzielanie im indywidualnej i tym samym efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Modele współpracy

Wynagrodzenie za usługę prawną ustalamy indywidualnie. Wysokość opłaty jest adekwatna do koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności oraz charakteru sprawy.

 

W ramach stałej współpracy oferujemy cztery modele ustalania wynagrodzenia w zależności od rodzaju pomocy oraz Twoich potrzeb:

 1. wynagrodzenie za obsługę poszczególnej sprawy,
 2. współpraca na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w ramach stałej obsługi prawnej,
 3. współpraca na zasadzie modelu ryczałtowego oraz dodatkowego wynagrodzenia w przypadku przekroczenia liczby godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym,
 4. współpraca na zasadzie wynagrodzenia liczonego w stosunku do przepracowanej liczby godzin w ramach zleconych zadań.

 

 

Zakres usług dla Firm

 

Sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie umów

 

 • umowa założycielska oraz statut spółki prawa handlowego,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa porozumienia o współpracy,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji),
 • umowa dostosowana do specyfiki prowadzenia działalność.

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 

Przygotowywanie i opiniowanie:

 • umowy o pracę,
 • kontraktu managerskiego,
 • umowy o świadczenie usług,
 • umowy na usługi doradcze B2B,
 • dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów,
 • umowy o zachowanie poufności, tzw. Non-disclosure agreement (NDA),

 • umowy z zakresu zakazu konkurencji.

 

Sporządzenie regulacji wewnątrzzakładowych:

 • regulaminu pracy
 • regulaminu wynagradzania
 • regulaminu Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

 

Tworzenie procedur:

 • organizacji pracy,
 • procedury bezpieczeństwa IT,
 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę.

 

Windykacja należności

 

 • program efektywnego zabezpieczania należności,
 • wezwania do zapłaty,
 • ugoda w sprawie spłaty zadłużenia,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • wnioski i pisma do Komornika Sądowego,
 • procedura egzekucji wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • dokumentacja RODO,
 • wdrożenie RODO,
 • szkolenia RODO,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona marki i utworu

 

Pomoc w rejestracji znaku towarowego w:

 • Urzędzie Patentowym RP,
 • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM).

 

Opiniowanie i tworzenie:

 • umów związanych z prawami autorskimi- ustalenie skuteczności zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.),
 • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.).

 

Potrzebujesz dodatkowych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami i opisz swoje potrzeby, a my stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę na usługę prawną.

 

 

Zakres usług dla Firm


 

 

Sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie umów

 

 • umowa założycielska oraz statut spółki prawa handlowego,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa porozumienia o współpracy,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji),
 • umowa dostosowana do specyfiki prowadzenia działalność.

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 

Przygotowywanie i opiniowanie:

 • umowy o pracę,
 • kontraktu managerskiego,
 • umowy o świadczenie usług,
 • umowy na usługi doradcze B2B,
 • dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów,
 • umowy o zachowanie poufności, tzw. Non-disclosure agreement (NDA),

 • umowy z zakresu zakazu konkurencji.

 

Sporządzenie regulacji wewnątrzzakładowych:

 • regulaminu pracy
 • regulaminu wynagradzania
 • regulaminu Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

 

Tworzenie procedur:

 • organizacji pracy,
 • procedury bezpieczeństwa IT,
 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę.

 

Windykacja należności

 

 • program efektywnego zabezpieczania należności,
 • wezwania do zapłaty,
 • ugoda w sprawie spłaty zadłużenia,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • wnioski i pisma do Komornika Sądowego,
 • procedura egzekucji wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • dokumentacja RODO,
 • wdrożenie RODO,
 • szkolenia RODO,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona marki i utworu

 

Pomoc w rejestracji znaku towarowego w:

 • Urzędzie Patentowym RP,
 • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM).

 

Opiniowanie i tworzenie:

 • umów związanych z prawami autorskimi- ustalenie skuteczności zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.),
 • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.).

 

Potrzebujesz dodatkowych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami i opisz swoje potrzeby, a my stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę na usługę prawną.

 

 

Zakres usług dla Firm

 

Sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie umów

 

 • umowa założycielska oraz statut spółki prawa handlowego,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa porozumienia o współpracy,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji),
 • umowa dostosowana do specyfiki prowadzenia działalność.

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 

Przygotowywanie i opiniowanie:

 • umowy o pracę,
 • kontraktu managerskiego,
 • umowy o świadczenie usług,
 • umowy na usługi doradcze B2B,
 • dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów,
 • umowy o zachowanie poufności, tzw. Non-disclosure agreement (NDA),

 • umowy z zakresu zakazu konkurencji.

 

Sporządzenie regulacji wewnątrzzakładowych:

 • regulaminu pracy
 • regulaminu wynagradzania
 • regulaminu Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych

 

Tworzenie procedur:

 • organizacji pracy,
 • procedury bezpieczeństwa IT,
 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę.

 

Windykacja należności

 

 • program efektywnego zabezpieczania należności,
 • wezwania do zapłaty,
 • ugoda w sprawie spłaty zadłużenia,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • wnioski i pisma do Komornika Sądowego,
 • procedura egzekucji wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • dokumentacja RODO,
 • wdrożenie RODO,
 • szkolenia RODO,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona marki i utworu

 

Pomoc w rejestracji znaku towarowego w:

 • Urzędzie Patentowym RP,
 • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM).

 

Opiniowanie i tworzenie:

 • umów związanych z prawami autorskimi- ustalenie skuteczności zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.),
 • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.).

 

Potrzebujesz dodatkowych rozwiązań?

 

Skontaktuj się z nami i opisz swoje potrzeby, a my stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę na usługę prawną.

 

 

Kompleksowa obsługa prawna firm.

Profesjonalna obsługa prawna

Dbam o najwyższą jakość świadczonych usług, a także o zapewnienie odpowiedniego poziomu poufności oraz bezpieczeństwa danych. Zapraszam Cię do skorzystania z kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej dla Twojej firmy.

zamawiam wycenę usługi