Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Umowa o wykonanie strony internetowej – co trzeba wiedzieć?

25 czerwca 2023

W dzisiejszym cyfrowym świecie posiadanie własnej strony internetowej stało się niezwykle istotne dla przedsiębiorstw. Strona WWW to wirtualna wizytówka firmy, która pełni kluczową rolę w budowaniu marki, dotarciu do klientów i generowaniu sukcesu biznesowego. Wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy podmiotów zewnętrznych, aby stworzyć taką stronę. Warto wówczas zadbać o podpisanie odpowiedniej umowy – co o niej jednak trzeba wiedzieć? Jakie elementy powinna zawierać taka umowa?

 

 

 

Ewelina Fuławka - Umowa o wykonanie strony internetowej – co trzeba wiedzieć

Ewelina Fuławka - Umowa o wykonanie strony internetowej – co trzeba wiedzieć

 

 

Spis treści:

1)  Umowa o wykonanie strony WWW

2)  Co trzeba wiedzieć o umowie o wykonanie strony internetowej 

3)  kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o wykonanie strony internetowej 

 

 

 

Umowa o wykonanie strony WWW

 

Umowa o wykonanie strony internetowej jest istotnym dokumentem regulującym relację pomiędzy klientem, który zamawia stronę internetową, a wykonawcą usługi stworzenia takiej strony. Przygotowanie i podpisanie umowy stanowi ważny krok w celu zapewnienia jasności i zabezpieczenia obydwu stron. Jest to umowa nienazwana, a strony mogą dowolnie kształtować jej postanowienia, byle jej postanowienia były zgodne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, właściwością (naturą) zobowiązania i zasadami współżycia społecznego. Umowa taka zawiera najczęściej cechy zarówno umowy zlecenia, jak i umowy o dzieło. W większości przypadków będziemy jednak do niej stosować odpowiednio regulacje dotyczące umowy o dzieło.

 

Co trzeba wiedzieć o umowie o wykonanie strony internetowej?

Przy tworzeniu czy też weryfikowaniu umowy o wykonanie strony internetowej należy pamiętać o jej najistotniejszych elementach. Kluczowe znaczenie w tym zakresie posiada właściwe określenie stron umowy oraz jej przedmiotu. Pierwszym krokiem jest sprecyzowanie stron umowy, czyli klienta (zleceniodawcy) i dostawcy usług (zleceniobiorcy). Konieczne jest wskazanie pełnych danych, takich jak nazwa firmy (albo dane osoby fizycznej), siedziba (miejsce zamieszkania), numer identyfikacji podatkowej oraz inne dane. Ułatwi to nam identyfikację stron i umożliwi późniejsze rozliczenia, a także jest istotne w razie konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem z tytułu umowy.

 

Jeśli chodzi natomiast o przedmiot umowy, to taka umowa powinna zawierać szczegółowy opis projektu, który obejmuje cele strony WWW, określa jej podstawowe funkcje, a także układ graficzny, zastosowane technologie, kolorystykę, domenę, hosting (kwestie związane z tym, kto opłaca wskazane elementy) oraz inne. Opis przedmiotu umowy powinien być jak najbardziej precyzyjny i jednoznaczny, aby uniknąć nieporozumień i niezgodności podczas realizacji projektu.

 

Niezwykle ważne jest także określenie obowiązków stron i zakresu prac. W umowie należy określić zakres prac obejmujący wszystkie elementy, które mają być wykonane przez zleceniobiorcę. Może to obejmować projektowanie interfejsu strony, jej kodowanie, tworzenie treści, optymalizację pod kątem SEO, testowanie strony, przeszkolenie zleceniodawcy z funkcjonowania strony itp.

 

Nadto, ważne jest także ustalenie w umowie terminu wykonania projektu. Umowa powinna zawierać datę rozpoczęcia i ostateczny termin zakończenia, uwzględniając ewentualne etapy projektu i czas na wprowadzanie poprawek. W takiej umowie może również być wskazane, że opóźnienia ze strony klienta mogą wpływać na termin realizacji projektu – dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której to zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich informacji związanych z projektem (wysłania tekstów na stronę, grafik promocyjnych, zdjęć, dokonania testów strony itd.).

 

 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

 

 

Istotne jest także samo wynagrodzenie i określenie warunków płatności. Umowa powinna jasno określać wynagrodzenie dla zleceniobiorcy za wykonanie strony internetowej. W tym przypadku należy określić łączną cenę (z góry określony ryczałt) lub stawkę godzinową za pracę, sposób rozliczeń (np. płatność z góry lub ratalnie) oraz warunki płatności (np. przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w danym terminie). W postanowieniach umowy można również wskazać, że niektóre dodatkowe usługi związane z wykonaniem strony internetowej mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami (np. wprowadzenie zmian w zakresie uprzednio ustalonej pomiędzy stronami funkcjonalności strony czy też jej kolorystyki).

 

Ważne jest również, aby umowa precyzowała prawa autorskie i kwestie związane z własnością intelektualną dotyczącą strony internetowej. Oprócz zatem przepisów Kodeksu cywilnego, należy brać pod uwagę także przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obejmuje to kwestie związane z przeniesieniem majątkowych i osobistych praw autorskich przez zleceniobiorcę w stosunku do powstałej strony internetowej. Umowa może także określać to, czy na stworzonej stronie WWW będzie widoczna informacja dotycząca tego, przez kogo został zrealizowany jej projekt. Umowa może również określać, czy zleceniodawca ma prawo do modyfikacji lub rozpowszechniania strony. Warto zawrzeć w umowie także informacje dotyczące wsparcia technicznego po zakończeniu projektu. Umowa tego typu może określać, jakie rodzaje wsparcia będą udzielane, jak długo będą trwały i jakie będą warunki takiego wsparcia (w tym finansowe). W treści umowy można również wskazać gwarancje dotyczące jakości kodu czy też funkcjonalności strony (w tym odpowiedzialność zleceniobiorcy).

 

Umowa o wykonanie strony internetowej jest zatem niezwykle ważną umową, który zapewnia jasność i bezpieczeństwo zarówno dla klienta, jak i jej wykonawcy. Powinna zawierać elementy takie jak szczegółowy opis projektu, zakres prac, termin wykonania, opłaty i warunki płatności, prawa autorskie, wsparcie techniczne oraz postanowienia dotyczące rozwiązywania sporów. Warto przed jej stworzeniem czy też podpisaniem skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. umów, aby zapewnić kompletność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o wykonanie strony internetowej

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz profesjonalnej umowy o wykonanie strony internetowej?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

Do napisania lub usłyszenia !

 

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 25.06.2023 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

 

chmura obliczeniowa, wdrożenie RODO, naruszenie ochrony danych osobowych, incydent bezpieczeństwa
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne