Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Umowa o świadczenie usług reklamowych – co zawiera?

18 kwietnia 2023

 

Bardzo często mówi się o tym, że reklama jest dźwignią handlu. Wiele podmiotów w praktyce decyduje się na skorzystanie z oferty profesjonalnych przedsiębiorstw, które na co dzień zajmują się kwestiami dotyczącymi usług reklamowych. Wówczas dochodzi do zawarcia różnego rodzaju umów o świadczenie usług reklamowych. W dzisiejszym artykule omawiam to, co zawierają tego typu umowy, jakie są elementy charakterystyczne dla tego rodzaju kontraktów oraz to, o czym warto pamiętać przy zawieraniu takiej umowy.

 

Umowa o świadczenie usług reklamowych – co zawiera?

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka - Umowa o świadczenie usług reklamowych.

 

Spis treści

 

1) Umowa o świadczenie usług reklamowych

2) Elementy umowy o świadczenie usług reklamowych

3) Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o świadczenie usług reklamowych 

 

 

Umowa o świadczenie usług reklamowych

 

Umowa o świadczenie usług reklamowych to rodzaj kontraktu regulujący relacje między dwiema stronami – zleceniodawcą i wykonawcą usług reklamowych. Zwykle zawierana jest pomiędzy agencją reklamową a jej klientem, ale może także dotyczyć innych podmiotów zajmujących się reklamą. Umowa ta nie została uregulowana wprost w Kodeksie cywilnym, wobec czego stanowi jedną z umów nienazwanych. W zależności od postanowień danej umowy o świadczenie usług reklamowych, możemy jednak stosować do niej odpowiednio przepisy dotyczące umowy o dzieło czy też umowy zlecenie.

 

Umowa o świadczenie usług reklamowych jest w praktyce bardzo istotnym kontraktem, który pozwala uniknąć nieporozumień między zleceniodawcą a wykonawcą. Dzięki szczegółowym postanowieniom umowy obie strony są w stanie lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki, co pozwala na skuteczne i efektywne działania w zakresie reklamy.

 

 

Elementy umowy o świadczenie usług reklamowych

 

Zazwyczaj postanowienia umowy o świadczenie usług reklamowych obejmują w swojej treści elementy takie jak:

 

 1. Przedmiot umowy – opisuje, co dokładnie obejmuje świadczenie usług reklamowych. Może to być kampania reklamowa, projektowanie grafik, tworzenie treści, organizacja eventów reklamowych oraz wiele innych. Niezwykle istotne w tym przypadku mogą być także kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich, zatem warto przy tworzeniu takiej umowy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Termin wykonania usługi – określa, kiedy usługa reklamowa powinna zostać wykonana. W przypadku dłuższych projektów umowa może także zawierać harmonogram prac. Jeśli nie chcemy, by dana agencja reklamowa podzleciła część działań reklamowych innym osobom, warto zadbać także o takie postanowienia w umowie.

 3. Wynagrodzenie – określa, ile zleceniodawca będzie musiał zapłacić za świadczenie usług reklamowych. Wynagrodzenie może być ustalone w formie stałej opłaty, prowizji od sprzedaży lub w inny sposób. Warto w umowie zadbać w tym przypadku także o określenie tego, czy wynagrodzenie stanowi kwotę brutto czy też netto, a także w jakim terminie będzie ono płatne, w jakiej wysokości przysługują odsetki za opóźnienie oraz inne kwestie.

 4. Warunki płatności – określają, w jaki sposób i w jakim terminie zleceniodawca ma zapłacić wynagrodzenie za usługi reklamowe.

 5. Odpowiedzialność stron – określa, kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie postanowień umowy. Zwykle zleceniodawca odpowiada za treść reklamy, a wykonawca za sposób jej prezentacji.

 6. Klauzule poufności – bardzo istotny element w tego typu umowach, dotyczy poufności informacji przekazywanych przez zleceniodawcę np. agencji reklamowej. Umowa zwykle wprost określa, co dokładnie uznaje się za tajemnicę reklamową i jakie sankcje grożą za jej ujawnienie. Za naruszenia klauzuli oraz innych postanowień (np. opóźnienie z przygotowaniem projektów) strony mogą zastrzec w umowie także różnego rodzaju kary umowne.

 7. Warunki rozwiązania umowy – opisują, w jakich sytuacjach umowę można rozwiązać przed czasem i jakie są konsekwencje takiego rozwiązania. Dotyczą one kwestii takich jak wypowiedzenie i odstąpienie od umowy.

 8. Postanowienia końcowe – zawierają postanowienia dotyczące m.in. tego, w ilu egzemplarzach została sporządzona umowa, który sąd będzie właściwy do rozpoznania ewentualnego sporu pomiędzy stronami wynikającemu z umowy o świadczenie usług reklamowych oraz wiele innych.

 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

 

Poza powyższymi elementami, umowa o świadczenie usług reklamowych może także zawierać szereg innych elementów oraz klauzul, na które umówią się strony (np. klauzula salwatoryjna, klauzula siły wyższej oraz wiele innych). W Polsce istnieje bowiem ogólna zasada swobody umów (art. 3531 KC), byleby treść lub cel takiej umowy o świadczenie usług reklamowych nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o świadczenie usług reklamowych

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz profesjonalnej umowy o świadczenie usług reklamowych?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 18.03.2023 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

chmura obliczeniowa, wdrożenie RODO, naruszenie ochrony danych osobowych, incydent bezpieczeństwa
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne