Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych -czego dotyczy?

15 sierpnia 2023

Powierzenie przetwarzania danych osobowych jest ważnym zagadnieniem w kontekście ochrony danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych musi podjąć odpowiednie środki ostrożności przy wyborze i monitorowaniu podmiotu przetwarzającego oraz zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Umowa powierzenia danych jest kluczowym dokumentem, który powinien określać prawa i obowiązki obu stron.

 

W tym artykule omówione zostaną podstawowe informacje na temat umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jej znaczenia oraz kluczowe elementy, które powinny być uwzględnione w takiej umowie.

 

Ewelina Fuławka - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ewelina Fuławka - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

Spis treści

 

1)  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - strony, cel

2)  Jakie elementy powinna zawierać  umowa powierzenia ?

3)  Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – strony, cel

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest ważnym narzędziem prawnym, które reguluje zasady przekazywania danych osobowych pomiędzy podmiotami.

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Jeżeli chodzi natomiast o strony takiej umowy, to umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jest umową zawieraną między administratorami danych osobowych a podmiotami przetwarzającymi. Umowa ta określa prawa i obowiązki stron w zakresie przekazywania danych osobowych oraz warunki ich przetwarzania.

 

Zasadą jest, że administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu w celu wykonania określonych zadań, zatem umowa powierzenia zawiera postanowienia dotyczące tego przekazania oraz zasad przetwarzania danych.

 

Jej podstawowym założeniem jest zabezpieczenie interesów zarówno administratora danych, jak i podmiotu przetwarzającego.

 

 

Jakie elementy powinna zawierać umowa powierzenia?

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna zawierać szereg istotnych elementów, charakterystycznych dla tego rodzaju umowy.

 

Pierwszym takim elementem oprócz daty i miejsca jej zawarcia, są oczywiście strony umowy. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna zawierać  administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego - należy wskazać ich nazwę, siedzibę, dane identyfikacyjne (NIP, PESEL itd.).

 

 

Drugim i najistotniejszym elementem jest samo określenie przedmiotu umowy. Umowa powinna jasno określać cel przetwarzania danych osobowych oraz zakres danych objętych umową. Niezwykle istotne są w tym zakresie także obowiązki administratora danych osobowych w zakresie przekazywania danych oraz monitorowania działań podmiotu przetwarzającego.

 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

 

Poza nimi, kluczowe są również odpowiednie obowiązki podmiotu przetwarzającego. Umowa powinna precyzować w jasny sposób obowiązki podmiotu przetwarzającego, takie jak  np. przestrzeganie zasad poufności, bezpieczeństwa danych oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony danych.

 

Kolejnym z elementów jest okres trwania umowy. Umowa powierzenia powinna określać okres, na jaki jest zawierana (np. na czas nieokreślony albo na kilka miesięcy), a także zasady jej rozwiązania (czyli kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy, kiedy i spełnieniu jakich przesłanek można ją wypowiedzieć albo rozwiązać za porozumieniem stron).

 

Następnym z elementów takiej umowy mogą być instrukcje dotyczące przetwarzania danych. Omawiana umowa może bowiem zawierać instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym sposób przekazywania danych, kategorie danych objętych przetwarzaniem, a także szereg innych elementów, które w szczegółowy sposób strony umową chcą między sobą ustalić w formie pisemnej.

 

Przedostatnim z omawianych elementów umowy są postanowienia umowne obejmujące kwestie dotyczące zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna wymagać, aby podmiot przetwarzający stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 

Ostatnim zaś z elementów, o które warto zadbać (oprócz podpisów i ewentualnych załączników) są także aspekty dotyczące różnego rodzaju audytów i inspekcji. Opisywana umowa powinna umożliwiać administratorowi danych osobowych przeprowadzanie audytów i inspekcji działań podmiotu przetwarzającego w zakresie przetwarzania danych osobowych, celem sprawdzenia prawidłowości realizacji postanowień umowy.

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz profesjonalnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

 

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 15.08.2023 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.
 
 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

 

 

chmura obliczeniowa, wdrożenie RODO, naruszenie ochrony danych osobowych, incydent bezpieczeństwa
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne