Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

O mnie

Pomoc prawna dla firm

Prawnik Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm Wrocław

Kontakt

Centrum Prawne Online

Prawnik Ewelina Fuławka

Ewelina Fuławka - założycielka Centrum Prawnego Online, Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz ukończoną aplikacją adwokacką, szkoleniowiec i ekspert RODO.

 

Specjalizuje się w prawie kontraktów, prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i w pomocy prawnej dla e-commerce, sklepów oraz serwisów internetowych.

 

W życiu zawodowym ceni sobie niezależność, nieustanny rozwój i kreatywność. 

 

Pomoc Prawna dla Firm

Pomoc Prawna dla firm - Ewelina Fuławka
prawnik online
prawnik online
prawnik online
prawnik online
prawnik online

Ewelina Fuławka jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Podczas studiów otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracę dyplomową pt. „Odpowiedzialność cywilna notariusza” obroniła na ocenę bardzo dobrą.

Po studiach odbyła trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Przez cały okres studiów (tj. od 2010 r.) i aplikacji adwokackiej była czynna zawodowo.

W sierpniu 2023 r. zdobyła uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.

Następnie w październiku 2023 r. ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego o kierunku „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - Inspektor Ochrony Danych. Jej praca dyplomowa, zatytułowana „Wymień i scharakteryzuj zadania, uprawnienia oraz charakter stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem koniecznych do działania okoliczności zapewnionych przez zarząd”, została obroniona na ocenę bardzo dobrą.

Ewelina Fuławka posiada liczne certyfikaty z obszaru audytowania, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, wydane m.in. przez TUV NORD POLSKA SP. Z O.O. oraz EUROPEJSKĄ AKADEMIĘ CERTYFIKACJI INFORMATYCZNEJ.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w działach prawnych kilku wrocławskich spółek, w których powierzono jej następujące obowiązki: wszczynanie i kontrola postępowania sądowego w sprawach cywilnych z zakresu zobowiązań i prawa spadkowego; wszczynanie postępowania upadłościowego; prowadzenie postępowania egzekucyjnego; sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego; tworzenie umów cywilnoprawnych i umów spółek prawa handlowego; szkolenie pracowników z przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego; nawiązywanie współpracy z kancelariami komorniczymi i prawnymi; koordynowanie pracy sektora egzekucji B2B; tworzenie regulaminów pracy i polityki antymobbingowej.

 

Pracowała również w dziale prawnym biura poselskiego, gdzie opracowywała projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, wystosowywała interpelacje poselskie do członków Rady Ministrów oraz udzielała darmowych porad prawnych Klientom biura. Jednocześnie odbywała praktykę w kancelarii notarialnej, w której tworzyła wzory aktów notarialnych.

 

W trakcie aplikacji była zatrudniona w kancelarii adwokackiej. Zajmowała się wówczas sporządzaniem środków odwoławczych (apelacji oraz zażaleń) od wyroków sądów karnych i cywilnych; przygotowywaniem pozwów cywilnych i prywatnych aktów oskarżenia; udzielaniem porad prawnych z prawa rodzinnego oraz egzekucji komorniczej; zastępowaniem Klientów kancelarii przed sądami rodzinnymi i obroną Klientów z urzędu przed sądami karnymi.

 

Po aplikacji adwokackiej udzielała pomocy prawnej dla sektora e-commerce (tworzyła regulaminy, polityki prywatności i przeprowadzała szkolenia z RODO).  Ponadto świadczyła konsultacje z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Zajmowała się także sporządzaniem skarg do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, petycji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również reklamacji w sprawach telekomunikacyjnych oraz energetycznych.

 Ścieżka zawodowa

Prawnik dla firm Wrocław - Ewelina Fulawka

Podstawy świadczenia usług + OC

Pomysł na stworzenie Centrum Prawnego Online narodził się w 2020 r. po zmianach społecznych oraz gospodarczych, które zapoczątkowała pandemia choroby zakaźnej COVID-19. Celem CPO jest świadczenie porad prawnych z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość oraz prowadzenie szkoleń w formie online.

 

Do wartości CPO należy: kompleksowa usługa prawna, holistyczne podejście, terminowość i pomoc zgodna z preferencjami Klienta.

 Aktualnie kieruje pracami Działu Prawnego CPO oraz świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i spółek, polegającą na audytowaniu systemu bezpieczeństwa informacji, tworzeniu dedykowanej dokumentacji biznesowej, jak również przeprowadza procedurę wdrożenia RODO oraz organizuje szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla sprzedaży i marketingu online, przedsiębiorców oraz pracodawców. 

 Aktualne zadania 

Opinie klientów

social media ikona
social media ikona
social media ikona

Kontakt

"Rozwiązania prawnobiznesowe dopasowane do profesji, etapu działalności oraz poziomu występujących lub możliwych do wystąpienia problemów, pozwolą na bezpieczny rozwój Twojego biznesu."

Zapraszam do współpracy

Ewelina Fuławka

 

Prawnik dla e-commerce dokumentacja rodo, regulamin sklepu internetowego
25 lutego 2024
RODO to unijny akt prawny mający na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych wymogów RODO jest powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD).  Kto posiada obowiązek
02 lutego 2024
Umowa o dzieło to jedna z podstawowych umów cywilnoprawnych, regulowana  przez Kodeks cywilny (art. 627 – 646 KC). Umowa o dzieło może zostać zawarta także z konsumentem. O czym w
10 grudnia 2023
W czerwcu pisałam o tym, jakie ogólnie prawa przysługują Ci w kontekście RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – artykuł możesz przeczytać: tutaj. W dzisiejszym artykule szerzej skupię się na

Blog prawnika

Bio Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne