Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–prekarium na czas wojny? Umowa o korzystanie z mieszkania z uchodźcą wojennym z Ukrainy.

25 marca 2022

Polacy na ogromną skalę pomagają Ukraińcom. Z otwartością przyjmują uchodźców wojennych do swoich domów i mieszkań.

 

Wojna to sytuacja nadzwyczajna, podczas której zamiast umowy użyczenia można zastosować instytucję prekarium.

 

 

Spis treści

 

 1. Czym jest prekarium?
 2. Prekarium – moment powstania.
 3. Podstawowe elementy prekarium.
 4. Prekarium a umowa użyczenia.
 5. Zwykłe koszty utrzymania lokalu.
 6. Zakończenie umowy.
 7. Eksmisja lokatora.
 8. Prekarium a umowa użyczenia z uchodźcą wojennym z Ukrainy.
 9. Podsumowanie – co zawrzeć w umowie prekarium z uchodźcą wojennym z Ukrainy?

 

Czym jest prekarium?

 

Polskie przepisy nie wspominają o prekarium. W nawiązaniu jednak do prawa rzymskiego pojawił się w doktrynie oraz orzecznictwie pogląd, że na gruncie prawa polskiego należy odróżnić użyczenie od prekarium.

 

Prekarium (władztwo prekaryjne) – inaczej „używanie z uproszenia” stanowi porozumienie, które według zamiaru stron nie ma wywoływać skutków prawnych.

 

 

Prekarium – moment powstania

 

Prekarium powstaje, kiedy właściciel budynku lub lokalu (zwanych dalej także „rzeczą”) oddaje lokatorowi (dalej „prekarzyście”) rzecz do używania, kierując się dobrą wolą lub względami humanitarnymi.

 

Prekarium ma charakter wyłącznie grzecznościowy, a nie prawny.

 

 

Podstawowe elementy prekarium

 

Celem prekarium jest grzecznościowe używanie rzeczy.

 

Prekarium zwalnia prekarzystę z obowiązku uiszczania kosztów związanych z jej utrzymaniem.

 

Prekarzyście nie przysługuje ochrona prawna.

 

Istota prekarium polega na tym, że można go odwołać w każdym czasie.

 

Jeśli właściciel budynku lub lokalu postanowi cofnąć prawo korzystania z niego, prekarzysta nie może się mu przeciwstawić, nawet gdy decyzja ta jest nagła i nieusprawiedliwiona.

 

Umowa na czas wojny, użyczenie z Uchodźcą wojennym, umową między Polakiem a Ukraińcem na czas wojny

Umowa użyczenia, najmu, prekarium na czas wojny między Polakiem a Ukraińcem.

 

Prekarium a umowa użyczenia

 

Zwykłe koszty utrzymania lokalu

 

Różnice między prekarium a użyczeniem dotyczą zasad ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania lokalu.

 

Prekarzysta nie ma obowiązku partycypowania w tych kosztach, natomiast biorący do używania zobowiązany jest do ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej (art. 713 k.c.).

 

Zakończenie umowy

 

Prekarium wygasa natychmiast na żądanie właściciela lokalu.

 

Jeżeli umowa użyczenia zawarta była na czas oznaczony, stosunek użyczenia kończy się z upływem terminu określonego w umowie (art. 710 k.c.).

 

Pamiętaj, że umowa użyczenia zawarta na czas oznaczony może zostać rozwiązana przed terminem, gdy wystąpi chociaż jedna z przesłanek przedstawionych w artykule „Umowa najmu a umowa użyczenia. Umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego.”

 

Użyczenie zawarte na czas nieoznaczony gaśnie, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w ciągu którego mógł ten użytek uczynić (art. 715 k.c.).

 

Prekarium czy umowa użyczenia? Umowa z Ukraińcami, umowa najmu z Ukraińcem

 

Warto wiedzieć

Strony w umowie użyczenia mogą zastrzec, na wzór prekarium, że użyczenie wygaśnie natychmiast na każde żądanie użyczającego.

 

 

 

 

Eksmisja lokatora

 

Użyczenie podlega przepisom ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ("OchrLokU"), która zapewnia szeroką ochronę osób zamieszkujących w lokalu – eksmisja lokatora bez uzyskania wyroku sądowego jest niemożliwa. Czy przepisy OchrLokU stosujemy do umowy użyczenia z uchodźcą wojennym z Ukrainy? Odpowiedź poniżej.

 

Przepisów ustawy o ochronie prawa lokatorów nie stosujemy do prekarium.

 

 

Prekarium a umowa użyczenia z uchodźcą wojennym z Ukrainy

 

Na mocy art. 68 Specustawy Ukraina, jeśli uchodźca wojenny z Ukrainy korzysta z mieszkania za darmo (podpisał umowę użyczenia), to jego eksmisja jest możliwa.

 

Zatem w tym przypadku, tak jak i do prekarium, nie znajdą zastosowania przepisy o ochronie praw lokatorów.

 

 

Podsumowanie – co zawrzeć w umowie prekarium z uchodźcą wojennym z Ukrainy?

 

Rodzaj i treść umowy z obywatelem Ukrainy skonsultuj z prawnikiem.

 

Jeśli zdecydujesz się zawrzeć z uchodźcą wojennym umowę prekarium, to możesz rozważyć moje wskazówki.

 

Umowę prekarium zalecam zawrzeć na piśmie w dwóch wersjach językowych.

 

Umowa prekarium powinna zawierać co najmniej:

– opis lokalu;

– datę wydania lokal;

– oświadczenia właściciela lokalu w przedmiocie:

 • celu wydania lokalu – grzecznościowe używanie,

 • przyczyn wydania – humanitarne;

– moment i podstawę zwrotu lokalu – żądanie właściciela;

– oświadczenie uchodźcy, że znalazł się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek działań wojennych w Ukrainie;

– klauzulę, że strony przez podpisanie umowy potwierdzają, iż poza nią i w zakresie objętym jej treścią nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia i porozumienia;

– własnoręczne podpisy stron;

– miejscowość i datę złożenia podpisów.

 

Umowa na czas wojny z uchodźcą z Ukrainy, Jaką umowę zawrzeć z uchodźcą wojennym?

Umowa na czas wojny z uchodźcą wojennym z Ukrainy.

 

Zastanawiasz się czy można zawrzeć umowę najmu okazjonalnego z uchodźcą wojennym z Ukrainy?

 

Co Specustawa Ukraina mówi o umowach zakwaterowania z uchodźcami wojennymi?

 

Odpowiedzi znajdziesz w artykule: „Jaką umowę zawrzeć z uchodźcami wojennymi z Ukrainy? Propozycje umów z Ukraińcami.”

 

Chcesz poznać podstawowe różnice i podobieństwa między umową najmu a użyczenia? Przejdź do artykułu „Umowa najmu a umowa użyczenia. Umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego.”

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu, umowa najmu lokalu mieszkalnego

 

Polecane publikacje

 

 

Prawnik dla Firm – jaką umowę zawrzeć z uchodźcami wojennymi z Ukrainy? Propozycje umów z Ukraińcami.”

 

Prawnik dla Firm – umowa najmu a umowa użyczenia. Umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego".

 

„Prawnik dla Firm – dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy dla przedsiębiorcy”

 

Prawnik dla Firm–czy obywatel z Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?"

 

 

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie i zamów newsletter prawnika dla firm.

 

Prawnik dla firm Wrocław, prawnik dla firm online, prawnik online, prawnik dla przedsiębiorców Wrocław

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 25.03.2022 r.

 

PODSTAWA PRAWNA I LITERATURA

 

 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

 2. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172),

 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

 4. Radwański, M. Orlicki, System PrPryw, t. 8, 2011, s. 263,

 5. T. Palmirski, Rzymskie prawo prywatne, wyd. 5, 2004, s. 281.

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz korzystać z artykułów prawnika dla firm? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

Dokumenty prawne na stronę internetową
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne