od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne 

Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka prywatności

Regulamin usług 

Oferta dla Firm 2023

Regulamin sprzedaży

pomoc prawna online

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

pomoc prawna online
pomoc prawna online

Prawnik Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Blog prawny dla firm

więcej o mnie

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Dokumenty prawne na stronę internetową

Jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa?

 

Chcesz podjąć i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski?

 

Poznaj podstawowe warunki, które musisz spełnić, aby zarejestrować i prowadzić działalność w naszym kraju.

 

Spis treści

 1. Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?
 2. Kiedy obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce?
 3. Skutki utraty legalności pobytu.
 4. Czy obywatel Ukrainy może prowadzić działalność bez rejestracji (nieewidencjonowaną)?
 5. Prawnik dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

 

Prezydent Andrzej Duda dnia 12.03.2022 r. podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwaną w dalszej części artykułu „Specustawa Ukraina”).

Więcej na temat Specustawy dowiesz się z artykułu Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”.

 

Specustawa Ukraina wprowadza przepisy, które umożliwiają założenie i prowadzenie działalności gospodarczej obywatelom Ukrainy na terytorium naszego kraju.

 

Kiedy obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce?

 

Po pierwsze legalność pobytu

 

Obywatel Ukrainy może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jeśli jego pobyt będzie legalny na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub

 2. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Po drugie numer PESEL

 

Obywatel Ukrainy może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

 

Zapamiętaj

 

Wiosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Wymogi formalne wniosku określa art. 4 ust. 4 Specustawy Ukraina. Link do treści ustawy znajdziesz w artykule „Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”.

 

Skutki utraty legalności pobytu

 

W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny na podstawie Specustawy Ukraina lub ustawy o cudzoziemcach, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wówczas przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio.

 

„ Art. 29 [Przesłanki wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu]

 

1. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:

 

1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

 

2) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.”

 

Czy obywatel Ukrainy  może prowadzić działalność beze rejestracji (nieewidencjonowaną) ?

 

Obywatel Ukrainy na mocy Specustawy Ukraina może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. 

 

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3 Prawa przedsiębiorców).

 

Obywatel Ukrainy nie może prowadzić działalności bez rejestracji , ponieważ działalność nieewidencjonowana nie jest działalnością gospodarczą.

 

 

„ Art.  5. Prawo przedsiębiorców

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej."

 

 

 

Prawnik dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców

 

Chcesz założyć i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem?

 

Potrzebujesz profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy prawnej?

 

Zapraszam Cię do poznania oferty prawnej dla firm.

 

Współpracując możemy stworzyć warunki do bezpiecznego, ale także dynamicznego rozwoju Twojej działalności.

 

Działalność gospodarcza w Polsce, Czy Ukrainiec może założyć firmę

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka

 

Polecane publikacje

 

„Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”

 

„Prawnik dla Firm – dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy dla przedsiębiorcy”

 

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie i zamów newsletter prawnika dla firm.

 

Prawnik dla firm Wrocław, Prawnik dla przedsiębiorców Wrocław

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 13.03.2022 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

 2. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583),

 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162),

 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz korzystać z artykułów prawnika dla firm? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

13 marca 2022

Prawnik dla Firm–czy obywatel z Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Subskrybuj bloga

NEWSLETTER

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

więcej

  biuro@centrumprawneonline.pl  

    +48 739 972 265  

    Konsultacje online 

Polecane artykuły