Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–czy obywatel z Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

13 marca 2022

Jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa?

 

Chcesz podjąć i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski?

 

Poznaj podstawowe warunki, które musisz spełnić, aby zarejestrować i prowadzić działalność w naszym kraju.

 

Spis treści

 1. Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?
 2. Kiedy obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce?
 3. Skutki utraty legalności pobytu.
 4. Czy obywatel Ukrainy może prowadzić działalność bez rejestracji (nieewidencjonowaną)?
 5. Prawnik dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Czy obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

 

Prezydent Andrzej Duda dnia 12.03.2022 r. podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwaną w dalszej części artykułu „Specustawa Ukraina”).

Więcej na temat Specustawy dowiesz się z artykułu Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”.

 

Specustawa Ukraina wprowadza przepisy, które umożliwiają założenie i prowadzenie działalności gospodarczej obywatelom Ukrainy na terytorium naszego kraju.

 

Kiedy obywatel Ukrainy może założyć firmę w Polsce?

 

Po pierwsze legalność pobytu

 

Obywatel Ukrainy może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jeśli jego pobyt będzie legalny na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa lub

 2. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Po drugie numer PESEL

 

Obywatel Ukrainy może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL.

 

Zapamiętaj

 

Wiosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Wymogi formalne wniosku określa art. 4 ust. 4 Specustawy Ukraina. Link do treści ustawy znajdziesz w artykule „Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”.

 

Skutki utraty legalności pobytu

 

W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny na podstawie Specustawy Ukraina lub ustawy o cudzoziemcach, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wówczas przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio.

 

„ Art. 29 [Przesłanki wykreślenia przedsiębiorcy z urzędu]

 

1. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:

 

1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

 

2) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.”

 

Czy obywatel Ukrainy  może prowadzić działalność beze rejestracji (nieewidencjonowaną) ?

 

Obywatel Ukrainy na mocy Specustawy Ukraina może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. 

 

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3 Prawa przedsiębiorców).

 

Obywatel Ukrainy nie może prowadzić działalności bez rejestracji , ponieważ działalność nieewidencjonowana nie jest działalnością gospodarczą.

 

 

„ Art.  5. Prawo przedsiębiorców

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej."

 

 

 

Prawnik dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców

 

Chcesz założyć i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem?

 

Potrzebujesz profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy prawnej?

 

Zapraszam Cię do poznania oferty prawnej dla firm.

 

Współpracując możemy stworzyć warunki do bezpiecznego, ale także dynamicznego rozwoju Twojej działalności.

 

Działalność gospodarcza w Polsce, Czy Ukrainiec może założyć firmę

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka

 

Polecane publikacje

 

„Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”

 

„Prawnik dla Firm – dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy dla przedsiębiorcy”

 

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie i zamów newsletter prawnika dla firm.

 

Prawnik dla firm Wrocław, Prawnik dla przedsiębiorców Wrocław

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 13.03.2022 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

 2. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583),

 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162),

 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz korzystać z artykułów prawnika dla firm? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

Dokumenty prawne na stronę internetową
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne