Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–Jaką umowę zawrzeć z uchodźcami wojennymi z Ukrainy? Propozycje umów z Ukraińcami.

24 marca 2022

Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie do Polski przybyło ponad 2 mln Uchodźców wojennych. Polacy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, którzy przez wojnę musieli opuścić swoją ojczyznę.

 

Prezydent Andrzej Duda dnia 12 marca br. podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwaną w dalszej części artykułu „Specustawa Ukraina”).

 

Specustawa Ukraina reguluje m.in. zasady użyczenia uchodźcy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

 

Spis treści

 1. Co dokładnie normuje Specustawa Ukraina?
 2. Czy można zawrzeć z uchodźcą wojennym umowę najmu okazjonalnego?
 3. Czy zakaz eksmisji obejmuje uchodźcę z Ukrainy ?
 4. Jaką umowę zawrzeć z uchodźcami z Ukrainy?

 

 

Co dokładnie normuje Specustawa Ukraina?

 

Specustawa Ukraina zawiera normy szczególne w stosunku do przepisów:

 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej „ustawa o ochronie praw lokatorów” lub „OchrLokU”) oraz
 2. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( dalej „ustawa o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19”).

 

Zgodnie z art. 68 Specustawy Ukraina w przypadku użyczenia uchodźcy wojennemu z Ukrainy, budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się:

 

 1. przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów oraz

 2. art. 15zzu ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, który wprowadził zakaz eksmisji w czasie pandemii.

 

 

Umowa najmu z uchodźcami z Ukrainy, Jaką umowę zawrzeć z uchodźcą wojennym Ukrainy?

 

Art. 15zzu 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego".

 

 

 

Czy można zawrzeć z uchodźcą wojennym umowę najmu okazjonalnego?

 

 

Obowiązujące przepisy prawa pozwalają na zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu także z uchodźcą wojennym z Ukrainy.

 

Zgodnie z art. 69 Specustawy Ukraina do umowy najmu okazjonalnego nie stosuje się następujących przepisów o ochronie praw lokatorów: art. 19a ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5.

 

Co to oznacza?

 

Uchodźca wojenny (najemca) nie ma obowiązku:

 1. wskazania innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz

 2. dołączenia oświadczenia właściciela innego lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie uchodźcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

 

Czy można eksmitować uchodźców wojennych? Czy można eksmitować obywatela z Ukrainy? Eksmisja z lokalu obywatela Ukrainy

Umowa najmu okazjonalnego z uchodźcą wojennym z Ukrainy.  

 

 

Czy zakaz eksmisji obejmuje uchodźcę z Ukrainy?

 

Tak i nie, wszystko zależy od umowy o korzystanie z budynku lub jego części.

 

Jeżeli uchodźca użytkuje mieszkanie bezpłatnie i podpisał umowę użyczenia, to eksmisja jest możliwa, albowiem zakaz eksmisji wyłączył art. 68 Specustawy Ukraina.

 

Natomiast jeśli uchodźca z Ukrainy podpisał umowę najmu (zobowiązał się do płacenia czynszu), to nie można go eksmitować – zakaz pozostaje w mocy.

 

 

Jaką umowę zawrzeć z uchodźcami z Ukrainy?

 

Właściciel budynku lub lokalu może zawrzeć z uchodźcą wojennym jedną z trzech umów:

 1. umowę najmu,
 2. umowę użyczenia,
 3. umowę prekarium – prekarium to instytucja z prawa rzymskiego, którą opisałam w artykule „Prekarium na czas wojny? Umowa o korzystanie z mieszkania  z uchodźcą wojennym z Ukrainy.”

 

Podstawowe podobieństwa i różnice między umową najmu a użyczenia znajdziesz w publikacji „Umowa najmu a umowa użyczenia. Umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego.

 

Którą umowę wybrać?

 

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Każdy z nas ma inne możliwości i oczekiwania, dlatego przed wyborem umowy z uchodźcą, weź pod uwagę przepisy prawa oraz własną sytuację finansową.

 

Potrzebujesz indywidualnej konsultacji w przedmiocie umowy z uchodźcami?

 

Zapraszam do kontaktu.

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

Umowa z uchodźcą wojennym z Ukrainy, najem okazjonalny z uchodźcą wojennym

 

 

 

Polecane publikacje

 

Prawnik dla Firm – prekarium na czas wojny? Umowa o korzystanie z mieszkania z uchodźcą wojennym z Ukrainy".

 

Prawnik dla Firm – umowa najmu a umowa użyczenia. Umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego".

 

„Prawnik dla Firm – dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy dla przedsiębiorcy”

 

Prawnik dla Firm–czy obywatel z Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?"

 

 

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie i zamów newsletter prawnika dla firm.

 

Prawnik dla firm Wrocław, prawnik dla firm online, prawnik online, prawnik dla przedsiębiorców Wrocław

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 25.03.2022 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

 2. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172),

 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.),

 4. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.8).

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz korzystać z artykułów prawnika dla firm? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

Dokumenty prawne na stronę internetową
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne