Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Kto ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?

25 lutego 2024

RODO to unijny akt prawny mający na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

 

Jednym z kluczowych wymogów RODO jest powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD). 

 

Kto posiada obowiązek powołania IOD?

 

W jakim przypadku jest to fakultatywne?

 

Odpowiedzi na te pytania, znajdziesz w dzisiejszym artykule.

 

 

Ewelina Fuławka - Kto ma obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?

Prawnik firm Ewelina Fuławka, ekspert RODO Wrocław, Inspektor Ochrony Danych Wrocław.

 

Spis treści:

 

1)  Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

2)  Kto musi powołać Inspektora Ochrony Danych? Kiedy jest to dobrowolne? 

3)  Podsumowanie 

4)  Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej powołania Inspektora Ochrony Danych

 

 

 

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

 

Inspektor Ochrony Danych (inaczej nazywany DPO, od ang. Data Protection Officer) jest kluczową postacią w procesie zarządzania danymi osobowymi. Jego głównym zadaniem jest nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO oraz zapewnienie ochrony danych osobowych w organizacji.

Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

 

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

  3. współpraca z organem nadzorczym;

  4. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Inspektor posiada także swoją rolę przy procesie tzw. oceny skutków dla ochrony danych. Jeżeli bowiem przetwarzanie - w szczególności z użyciem nowych technologii - ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, to wówczas administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, administrator konsultuje się z inspektorem ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony.

 

Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań. Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Administrator lub podmiot przetwarzający publikują dane kontaktowe inspektora ochrony danych i zawiadamiają o nich organ nadzorczy.

 

 

Kto musi powołać Inspektora Ochrony Danych? Kiedy jest to dobrowolne?

 

Pojawia się zatem pytanie – kto w swojej organizacji musi koniecznie powołać IOD? Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO, administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:

 

  1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

  2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

  3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10 RODO.

 

Dodatkowo, w innych przypadkach aniżeli wskazane wyżej, administrator, podmiot przetwarzający, zrzeszenia lub inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmiotów przetwarzających  mogą dobrowolnie powołać inspektora ochrony danych.

 

Celem dobrowolnego powołania może być np. nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO oraz zapewnienie ochrony danych osobowych w organizacji.

 

Warto przy tym wskazać, że nie zawsze jeden inspektor musi przypadać na jedno przedsiębiorstwo.

 

Należy pamiętać, że administrator podczas pozyskiwania danych osobowych ma przekazuje informacje wskazane w art. 13 RODO np. dane kontaktowe inspektora ochrony danych (gdy ma to zastosowanie).

 

Podsumowanie

 

 

IOD musi być powołany w  przypadkach określonych przez RODO.

 

Administrator lub podmiot przetwarzający  mogą również dobrowolnie powołać inspektora ochrony danych.

 

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

 

Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają zaś, by inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań - zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

IOD może także wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

 

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej powołania Inspektora Ochrony Danych

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Poszukujesz IOD?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 25.02.2024 r.
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.
 
 
 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na tematy związane z RODO? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 
 
Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne