Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–dofinansowanie dla przedsiębiorcy do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy.

13 marca 2022

Dnia 24 lutego około godziny 5 rano Rosja zaatakowała Ukrainę. Od rozpoczęcia działań wojennych do dzisiaj (13.03.2022 r.) granicę na całej długości z Ukrainy do Polski przekroczyło 1 675 000 osób – poinformował Rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska.

 

Rada Ministrów w dniu 07.03.2022 r. przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwana w dalszej części artykułu „Specustawa Ukraina”).

 

Specustawa Ukraina została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę w minioną sobotę (12.03.2022 r.) i obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r., z pewnymi wyjątkami.

 

Najważniejsze informacje na temat ustawy oraz link do jej treści znajdziesz w artykule pt. „Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”.

 

 

Spis treści

 1. Czy jako przedsiębiorca uzyskam dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy?
 2. Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy.
 3. Wniosek o dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy – wymogi formalne.
 4. Wzór wniosku o zwrot kosztów utrzymania obywatela Ukrainy.
 5. Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy?
 6. Za jaki okres otrzymam dofinansowanie do utrzymania obywatela Ukrainy?
 7. Czy otrzymam dofinansowanie na utrzymanie każdego uchodźcy wojennego?
 8. Czy mam obowiązek zawrzeć umowę najmu z uchodźcą wojennym z Ukrainy?

 

Czy jako przedsiębiorca uzyskam dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy?

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Specustawy Ukraina każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni (2 miesięcy). Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Sformułowanie: „świadczenie będzie podlegało każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe”, wskazuje, że dofinansowanie dotyczy każdego podmiotu, także przedsiębiorcy, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania obywatela Ukrainy

 

Premier Mateusz Morawiecki w komunikacie prasowym z dnia 07.03.2022 r. ogłosił, że wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania (zakwaterowania i wyżywienia) obywatela Ukrainy wyniesie 40 zł dziennie na osobę, czyli 1200 zł miesięcznie.

 

Wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając:

 1. liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. sytuację ludności cywilnej,

 3. perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy,

 4. względy humanitarne,

 5. aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych (art. 13 ust. 3 ustawy).

 

Wniosek o dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy – wymogi formalne

 

Wniosek o świadczenie pieniężne musi zawierać:

 

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Wzór wniosku o zwrot kosztów utrzymania obywatela Ukrainy

 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej wypłaty świadczenia.

Wzór wniosku ma być znany najpóźniej w najbliższy poniedziałek (14.03.2022 r.).

 

Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

 

Wniosek o dotację możesz złożyć od środy (16.03.2022 r.).

 

Za jaki okres otrzymam dofinansowanie do utrzymania obywatela Ukrainy?

 

Wniosek o dofinansowanie działa wstecz, tj. od dnia zakwaterowania (co wynika z brzmienia art. 13 ust. 4 pkt 3 Specustawy Ukraina) do daty jego złożenia.

 

Zatem, jeżeli chcesz otrzymać dofinansowanie na kolejny okres, to musisz złożyć nowy wniosek.

 

Czy otrzymam dofinansowanie na utrzymanie każdego uchodźcy wojennego?

 

Po spełnieniu wszystkich wymagań wprowadzonych przez Specustawę Ukraina otrzymasz świadczenie pieniężne. Jednak miej na uwadze, że gminy i wojewodowie, którzy będą finansować koszty utrzymania mogą wprowadzić system odróżniający wsparcie rzeczywiste od fikcyjnego. Dlatego nie wykluczone, że pojawią się dodatkowe obowiązki, np. że pomoc dla podmiotów i osób fizycznych przyjmujących obywateli Ukrainy będzie przyznawana na osoby figurujące w rejestrze Straży Granicznej. 

 

Czy mam obowiązek zawrzeć umowę najmu z uchodźcą wojennym z Ukrainy?

 

 

Jaką umowę zawrzeć z obywatelem Ukrainy? Czy zawrzeć umowę najmu z obywatelem Ukrainy?

 

W celach dowodowych – potwierdzenia, że zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy należy zawrzeć stosowną umowę.

 

Czy powinieneś zawrzeć umowę najmu?

 

O tym dowiesz się z następnego artykułu prawnika dla firm, który ukaże się niebawem.

 

Chcesz być na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie? Zapisz się na newsletter prawnika dla firm.

 

Tymczasem zapraszam Cię do lektury artykułu: 

 

"Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy" oraz

 

"Prawnik dla Firm – kiedy uchodźca wojenny (obywatel) z Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?"

 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka

 

 

NOTA PRAWNO–INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 13.03.2022 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (link do ustawy w artykule „Prawnik dla Firm – Specustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy”).

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz skorzystać z artykułu? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

Dokumenty prawne na stronę internetową
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne