Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat:

 • danych osobowych w dobie świata cyfrowego i Internetu;

 • przetwarzania danych osobowych w ramach portali społecznościowych;

 • wymogów stawianych przez RODO dla podmiotów prowadzących działalność marketingową lub sprzedażową przez Internet;

 • e–prywatności w sieci;

 • screen scraping w działalności marketingowej;

 • funkcji haszujących w marketingu.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych na trzech płaszczyznach:

 •    skuteczności wdrożenia–weryfikacji, czy ustalone w firmie zasady realizacji obowiązków RODO spełniają kluczowe wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu i sprzedaży;

 •    uzupełnienie procedur RODO–weryfikacji nowych przypadków dotyczących przetwarzania danych osobowych w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych i blogach;

 •    kontroli skuteczności stosowanych rozwiązań– weryfikacji, czy wprowadzone zasady i procedury zapewniają w praktyce zgodność z RODO, czyli czy są właściwe oraz wystarczające dla e-biznesu.

Szkolenie jest prowadzone online na żywo.  Każde szkolenie składa się z trzech modułów:

1) wykład oparty na prezentacji multimedialnej, uzupełniony o uwagi prowadzącego;

 

2) panel dyskusyjny, podczas którego biorący udział w szkoleniu mogą zadawać pytania i prowadzić konwersacje z trenerem oraz pozostałymi uczestnikami;

 

3) quiz RODO- konkurs, który w interesujący i efektywny sposób porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Szkolenie omawia metodykę kontroli działania firmy zajmującej się sprzedażą lub marketingiem w Internecie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które każdy administrator  powinien opracować i efektywnie wdrożyć.

 

Szkolenie jest poprzedzone wywiadem z Klientem, na bazie którego tworzymy program szkoleniowy, mający za zadanie zaspokoić edukacyjne wymagania Klienta.

Adresaci szkolenia

Cel szkolenia

Forma szkolenia

RODO w sprzedaży 

i marketingu online

Zapytaj o szkolenie 

Każdy Uczestnik otrzymuje rabat na udział w wybranym szkoleniu Centrum Prawnego Online, który może wykorzystać lub podarować w ciągu 3 miesięcy od  daty ostatniego szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowane Vademecum RODO, które stanowi zbiór najważniejszych informacji o RODO wraz z szablonami regulaminów i klauzul.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Aktualnie każdy podmiot przetwarza dane osobowe w celach zawodowych, zarobkowych, społecznych lub gospodarczych, a więc podlega  unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych „RODO”. Zagubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze czy atak hakera to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą w posiadanie danych osobowych Klientów. Przedsiębiorstwo nieprzestrzegające przepisów RODO jest narażone nie tylko na kary pieniężne, ale w szczególności na utratę zaufania do usług firmy.

 

Wdrożenie RODO stanowi wyzwanie organizacyjne i finansowe. Szkolenia RODO online są komfortowym rozwiązaniem dla ludzi ceniących efektywne przyswajanie wiedzy, swój czas oraz wygodę. Punktem docelowym warsztatów online jest przekazanie metodyki kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przedstawienie polityk i procedur RODO, które każdy administrator  powinien opracować oraz efektywnie wdrożyć.

RODO w sprzedaży i marketingu online

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Zapytaj o szkolenie 

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne