RODO 

w miejscu pracy

Aktualnie każdy podmiot przetwarza dane osobowe w celach zawodowych, zarobkowych, społecznych lub gospodarczych, a więc podlega  unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych „RODO”. Zagubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze czy atak hakera to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą w posiadanie danych osobowych Klientów. Przedsiębiorstwo nieprzestrzegające przepisów RODO jest narażone nie tylko na kary pieniężne, ale w szczególności na utratę zaufania do usług firmy.

 

Przeprowadzenie wdrożenia RODO stanowi wyzwanie organizacyjne i finansowe. Szkolenia RODO online są komfortowym rozwiązaniem dla ludzi ceniących efektywne przyswajanie wiedzy, swój czas oraz wygodę. Punktem docelowym warsztatów online jest przekazanie metodyki kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zasad cyberbezpieczeństwa  oraz przedstawienie polityk i procedur bezpieczeństwa, które każdy administrator  powinien opracować oraz efektywnie wdrożyć.

Zapytaj o szkolenie 

 

RODO w miejscu pracy

Szkolenie omawia metodykę kontroli działania Pracodawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i z zasadami cyberbezpieczeństwa  (bezpieczeństwa sieciowego)

 

Każde szkolenie jest poprzedzone wywiadem z Klientem, na bazie którego tworzymy program szkoleniowy, mający za zadanie zaspokoić edukacyjne wymagania Klienta.

Forma szkolenia

Szkolenie jest prowadzone online na żywo.  Każde szkolenie składa się z trzech modułów:

1) wykład oparty na prezentacji multimedialnej, uzupełniony o uwagi Prowadzącego;

 

2) panel dyskusyjny, podczas którego biorący udział w szkoleniu mogą zadawać pytania i prowadzić konwersacje z Prowadzącym oraz pozostałymi Uczestnikami;

 

 3) quiz RODO – konkurs, który w interesujący i efektywny sposób porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej wpływy RODO oraz zasad bezpieczeństwa sieciowego na przetwarzanie danych w miejscu pracy lub w home office, na trzech płaszczyznach:

 

 •     skuteczności wdrożenia  weryfikacji, czy Pracownicy przestrzegają ustanowione przez Pracodawcę  procedury bezpieczeństwa oraz zasady ochrony danych osobowowych i informatycznych;

 •     uzupełnienie dotychczasowych procedur – weryfikacji nowych przypadków dotyczących przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z RODO i przepisami dotyczącymi pracy zdalnej;

 •     kontroli skuteczności stosowanych rozwiązań – weryfikacji, czy wprowadzone zasady i procedury zapewniają w praktyce zgodność z RODO, czyli czy są właściwe, wystarczające oraz ergonomiczne dla Pracodawcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać kluczowe zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych, w tym ochrony danych przetwarzanych w formie elektronicznej. Udział w szkoleniu mogą wziąć również osoby zamierzające usystematyzować lub zaktualizować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i informatycznych m.in. w kwestii:

 

 • przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji,

 • problematyki udostępniania danych osobowych Pracowników,

 • postępowania z dokumentami pracowniczymi,

 • kontroli poczty elektronicznej,

 • przetwarzania danych w formie elektronicznej, 

 • bezpieczeństwa sieciowego,

 • stosowania monitoringu w miejscu pracy.

RODO w miejscu pracy

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowane Vademecum RODO, które stanowi zbiór najważniejszych informacji o RODO wraz z szablonami regulaminów i klauzul.

Każdy Uczestnik otrzymuje rabat na udział w wybranym szkoleniu Centrum Prawnego Online, który może wykorzystać lub podarować w ciągu 3 miesięcy od daty ostatniego szkolenia.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Zapytaj o szkolenie 

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne