Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka prywatności

Regulamin usług 

Godziny pracy

Regulamin sprzedaży

Cennik

pomoc prawna online

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

pomoc prawna online
pomoc prawna online

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Każdy Uczestnik otrzymuje rabat na udział w wybranym szkoleniu Centrum Prawnego Online, który może wykorzystać lub podarować w ciągu 3 miesięcy od daty ostatniego szkolenia.

Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowane Vademecum RODO, które stanowi zbiór najważniejszych informacji o RODO wraz z szablonami regulaminów i klauzul.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Po szkoleniu, każdy Uczestnik zostaje objęty 6 godzinnymi, bezpłatnymi konsultacjami, które można wykorzystać etapami w ciągu 40 dni od dnia szkolenia.

RODO w miejscu pracy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać kluczowe zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych w szeroko rozumianym zatrudnieniu. Udział w szkoleniu mogą wziąć również osoby zamierzające usystematyzować lub zaktualizować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych m.in. w kwestii:

 

  • przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji,

  • problematyki udostępniania danych osobowych Pracowników,

  • postępowania z dokumentami pracowniczymi,

  • kontroli poczty elektronicznej,

  • stosowania monitoringu w miejscu pracy.

Adresaci szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej wpływy RODO na przetwarzanie danych związanych z zatrudnieniem, na trzech płaszczyznach:

 

  •     skuteczności wdrożenia weryfikacji, czy Pracownicy przestrzegają ustanowione przez Pracodawcę zasady realizacji obowiązków RODO oraz procedury wewnętrzne;

  •     uzupełnienie procedur RODO weryfikacji nowych przypadków dotyczących przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z RODO;

  •     kontroli skuteczności stosowanych rozwiązańweryfikacji, czy wprowadzone zasady i procedury zapewniają w praktyce zgodność z RODO, czyli czy są właściwe, wystarczające oraz ergonomiczne dla Pracodawcy.

Cel szkolenia

Szkolenie jest prowadzone online na żywo.  Każde szkolenie składa się z trzech modułów: 1) wykład oparty na prezentacji multimedialnej, uzupełniony o uwagi Prowadzącego, 2) panel dyskusyjny, podczas którego biorący udział w szkoleniu mogą zadawać pytania i prowadzić konwersacje z Trenerem oraz pozostałymi Uczestnikami, 3) quiz RODO- konkurs, który w interesujący i efektywny sposób porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Forma szkolenia

Szkolenie omawia metodykę kontroli działania Pracodawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  oraz opis polityk i procedur RODO w zatrudnieniu. Każde szkolenie jest poprzedzone wywiadem z Klientem, na bazie którego tworzymy program szkoleniowy, mający za zadanie zaspokoić edukacyjne wymagania Klienta.

RODO w miejscu pracy

Aktualnie każdy podmiot przetwarza dane osobowe w celach zawodowych, zarobkowych, społecznych lub gospodarczych, a więc podlega  unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych „RODO”. Zagubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze czy atak hakera to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą w posiadanie danych osobowych Klientów. Przedsiębiorstwo nieprzestrzegające przepisów RODO jest narażone nie tylko na kary pieniężne, ale w szczególności na utratę zaufania do usług firmy.

 

Przeprowadzenie wdrożenia RODO stanowi wyzwanie organizacyjne i finansowe. Szkolenia RODO online są komfortowym rozwiązaniem dla ludzi ceniących efektywne przyswajanie wiedzy, swój czas oraz wygodę. Punktem docelowym warsztatów online jest przekazanie metodyki kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przedstawienie polityk i procedur RODO, które każdy administrator  powinien opracować oraz efektywnie wdrożyć.

Szkolenia RODO

RODO 
w miejscu pracy