Zapytaj o szkolenie 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać kluczowe zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych w oparciu o aktualne regulacje prawne. Udział w szkoleniu mogą wziąć również osoby, zamierzające usystematyzować lub zaktualizować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

  • Podmioty zatrudniające do 50 pracowników,

  • Osoby przetwarzające dane osobowe w organizacji,

  • Administratorów danych osobowych oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora,

  • Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych na trzech płaszczyznach:

 

  •     skuteczności wdrożenia–weryfikacji, czy są przestrzegane ustanowione w organizacji zasady realizacji obowiązków RODO oraz procedury wewnętrzne;

  •     uzupełnienie procedur RODO–weryfikacji nowych przypadków dotyczących przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z RODO;

  •     kontroli skuteczności stosowanych rozwiązań–weryfikacji, czy wprowadzone zasady i procedury zapewniają w praktyce zgodność z RODO, czyli czy są właściwe, wystarczające oraz ergonomiczne dla tej organizacji.

Forma szkolenia

Szkolenie jest prowadzone online na żywo.  Każde szkolenie składa się z trzech modułów:

 

1) wykład oparty na prezentacji multimedialnej, uzupełniony o uwagi prowadzącego;

 

2) panel dyskusyjny, podczas którego biorący udział w szkoleniu mogą zadawać pytania i prowadzić konwersacje z Trenerem oraz pozostałymi Uczestnikami,

 

3) quiz RODO – konkurs, który w interesujący i efektywny sposób porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Szkolenie omawia metodykę kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz opis polityk i procedur RODO, które każdy administrator  powinien opracować i efektywnie wdrożyć.

 

Szkolenie jest poprzedzone wywiadem z Klientem, na bazie którego tworzymy program szkoleniowy, mający za zadanie zaspokoić edukacyjne potrzeby Klienta.

Adresaci szkolenia

Cel szkolenia

RODO 

dla małych i średnich przedsiębiorstw

RODO 

dla małych i średnich przedsiębiorstw

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Każdy Uczestnik otrzymuje rabat na udział w wybranym szkoleniu Centrum Prawnego Online, który może wykorzystać lub podarować w ciągu 3 miesięcy od  daty ostatniego szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowane Vademecum RODO, które stanowi zbiór najważniejszych informacji o RODO wraz z szablonami regulaminów i klauzul.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Aktualnie każdy podmiot przetwarza dane osobowe w celach zawodowych, zarobkowych, społecznych lub gospodarczych, a więc podlega  unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych „RODO”. Zagubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze czy atak hakera to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą w posiadanie danych osobowych Klientów. Przedsiębiorstwo nieprzestrzegające przepisów RODO jest narażone nie tylko na kary pieniężne, ale w szczególności na utratę zaufania do usług firmy.

 

Wdrożenie RODO stanowi wyzwanie organizacyjne i finansowe. Szkolenia RODO online są komfortowym rozwiązaniem dla ludzi ceniących efektywne przyswajanie wiedzy, swój czas oraz wygodę. Punktem docelowym warsztatów online jest przekazanie metodyki kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przedstawienie polityk i procedur RODO, które każdy administrator  powinien opracować oraz efektywnie wdrożyć.

Zapytaj o szkolenie 

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne