Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka prywatności

Regulamin usług 

Godziny pracy

Regulamin sprzedaży

Cennik

pomoc prawna online

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

pomoc prawna online
pomoc prawna online

Aktualnie każdy podmiot przetwarza dane osobowe w celach zawodowych, zarobkowych, społecznych lub gospodarczych, a więc podlega  unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych „RODO”. Zagubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze czy atak hakera to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą w posiadanie danych osobowych Klientów. Przedsiębiorstwo nieprzestrzegające przepisów RODO jest narażone nie tylko na kary pieniężne, ale w szczególności na utratę zaufania do usług firmy.

 

Wdrożenie RODO stanowi wyzwanie organizacyjne i finansowe. Szkolenia RODO online są komfortowym rozwiązaniem dla ludzi ceniących efektywne przyswajanie wiedzy, swój czas oraz wygodę. Punktem docelowym warsztatów online jest przekazanie metodyki kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przedstawienie polityk i procedur RODO, które każdy administrator  powinien opracować oraz efektywnie wdrożyć.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowane Vademecum RODO, które stanowi zbiór najważniejszych informacji o RODO wraz z szablonami regulaminów i klauzul.

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Po szkoleniu, każdy Uczestnik zostaje objęty 6 godzinnymi, bezpłatnymi konsultacjami, które można wykorzystać etapami w ciągu 40 dni od dnia szkolenia.

Każdy Uczestnik otrzymuje rabat na udział w wybranym szkoleniu Centrum Prawnego Online, który może wykorzystać lub podarować w ciągu 3 miesięcy od  daty ostatniego szkolenia.

RODO 
dla małych i średnich przedsiębiorstw

RODO 
dla małych i średnich przedsiębiorstw

Cel szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie omawia metodykę kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz opis polityk i procedur RODO, które każdy administrator  powinien opracować i efektywnie wdrożyć. Szkolenie jest poprzedzone wywiadem z Klientem, na bazie którego tworzymy program szkoleniowy, mający za zadanie zaspokoić edukacyjne potrzeby Klienta.

Szkolenie jest prowadzone online na żywo.  Każde szkolenie składa się z trzech modułów: 1) wykład oparty na prezentacji multimedialnej, uzupełniony o uwagi prowadzącego; 2) panel dyskusyjny, podczas którego biorący udział w szkoleniu mogą zadawać pytania i prowadzić konwersacje z Trenerem oraz pozostałymi Uczestnikami, 3) quiz RODO- konkurs, który w interesujący i efektywny sposób porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Forma szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych na trzech płaszczyznach:

 

  •     skuteczności wdrożeniaweryfikacji, czy są przestrzegane ustanowione w organizacji zasady realizacji obowiązków RODO oraz procedury wewnętrzne;

  •     uzupełnienie procedur RODOweryfikacji nowych przypadków dotyczących przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z RODO;

  •     kontroli skuteczności stosowanych rozwiązańweryfikacji, czy wprowadzone zasady i procedury zapewniają w praktyce zgodność z RODO, czyli czy są właściwe, wystarczające oraz ergonomiczne dla tej organizacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać kluczowe zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych w oparciu o aktualne regulacje prawne. Udział w szkoleniu mogą wziąć również osoby, zamierzające usystematyzować lub zaktualizować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • Podmioty zatrudniające do 50 pracowników,
  • Osoby przetwarzające dane osobowe w organizacji,
  • Administratorów danych osobowych oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego administratora,
  • Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Szkolenia

RODO