Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Umowa o dzieło zawierana z konsumentem - o czym pamiętać?

02 lutego 2024

Umowa o dzieło to jedna z podstawowych umów cywilnoprawnych, regulowana  przez Kodeks cywilny (art. 627 – 646 KC).

 

Umowa o dzieło może zostać zawarta także z konsumentem. O czym w takiej sytuacji pamiętać?

 

Dowiesz się z dzisiejszego artykułu. 

 

 

 

Ewelina Fuławka - Umowa o dzieło zawierana z konsumentem - o czym pamiętać?

Ewelina Fuławka - Umowa o dzieło zawierana z konsumentem - o czym pamiętać?

 

 

Spis treści:

 

1)  Umowa o dzieło - charakterystyka

2)  O czym pamiętać przy zawieraniu umowy o dzieło z konsumentem?

3)  Podsumowanie

4)  Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o dzieło zawieranej z konsumentem 

 

 

 

Umowa o dzieło - charakterystyka

 

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

W umowie o dzieło należy wskazać strony umowy, tj.  przyjmującego  zamówienie oraz zamawiającego (np. przedsiębiorcę lub konsumenta).

 

Kolejny element to przedmiot umowy i opis dzieła – należy zawrzeć precyzyjny opis efektu zamówienia, wraz z ewentualnymi specyfikacjami oraz wymaganiami.

 

Przedmiotem umowy o dzieło może być np.: mebel, rzeźba, opracowanie graficzne, logo, utwór literacki, utwór muzyczny.

 

Następny ważny element to cena dzieła - określa się wynagrodzenie (zazwyczaj kosztorysowe lub ryczałtowe), które zamawiający zapłaci przyjmującemu zamówienie za efekt jego pracy.

 

Istotny jest także termin wykonania, w którym dzieło ma być zrealizowane i dostarczone zamawiającemu.  

 

Jeśli dzieło zawiera elementy intelektualne, to w umowie określa się również prawa autorskie do tych elementów.

 

Poza tym, umowa o dzieło może posiadać także szereg innych elementów, które warto skonsultować z prawnikiem.

 

 

O czym pamiętać przy zawieraniu umowy o dzieło z konsumentem?

 

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Ostateczny efekt jest ważniejszy niż sposób jego osiągnięcia. Umowa ta jest stosowana w wielu dziedzinach, od usług intelektualnych po prace budowlane.

 

Szczegółowe regulacje dotyczące tego typu umowy dotyczą natomiast sytuacji, kiedy stroną umowy jest konsument.

 

Według art. 22(1) Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

W art. 636(1) Kodeksu cywilnego wskazano wprost, że jeżeli konsument zamówił dzieło będące rzeczą ruchomą (np. meble, sprzęt komputerowy), to wtedy stosuje się przepisy art. 543(1), art. 546(1) i art. 548 Kodeksu cywilnego.

 

Oznacza to, że jeżeli zamawiającym jest konsument, to wówczas przyjmujący zamówienie na gruncie umowy o dzieło obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia przedsiębiorcy, konsument może także wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

 

Kolejne wymogi odnoszą się do obowiązku informowania w zakresie umowy o dzieło zawieranej z konsumentem. Zasadą jest wtedy, że jeżeli zamawiającym jest konsument, to przedsiębiorca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z dzieła.

 

Przedsiębiorca jest także obowiązany zapewnić odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające sprawdzenie jakości, kompletności oraz funkcjonowania dzieła.

 

Nadto, na żądanie konsumenta przedsiębiorca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

 

 

 

Podsumowanie

 

 

Umowa o dzieło z konsumentem w polskim porządku prawnym jest regulowana przez wiele przepisów mających na celu ochronę interesów konsumenta.

 

Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi jasne i pełne informacje przed zawarciem umowy oraz przestrzegać prawa konsumenta w zakresie odstąpienia.

 

Nadto, konsument posiada również prawa w zakresie chwili przejścia korzyści i ciężarów związanych z rzeczą, czy też do ochrony przed nieuczciwymi praktykami.

 

Przestrzeganie tych przepisów jest niezbędne, aby uniknąć sporów i konfliktów z konsumentami.

 

Warto zatem zadbać, aby zawierane przez Ciebie umowy o dzieło z konsumentami były sprawdzone przed ich podpisywaniem przez prawnika.

 

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o dzieło zawieranej z konsumentem

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz profesjonalnej umowy?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

 

 

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 

 

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 03.02.2024 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

 

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne