Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–zaliczka a zadatek.

14 października 2022

Zastanawiasz się jakie są różnice między zadatkiem a zaliczką?

 

Ten artykuł jest dla Ciebie. 

 

Spis treści

1. Cel zadatku oraz zaliczki.

2. Zadatek.

3. Zaliczka.

4. Zaliczka a zadatek podobieństwa i różnice.

5. Zaliczka może zostać zadatkiem?

6. Prawnik dla Firm  pomoc przy umowie.

 

Prawnik dla Firm - zaliczka a zadatek. Podobieństwa i różnice między zaliczką a zadatkiem. 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka - zaliczka a zadatek. Podobieństwa i różnice między zaliczką a zadatkiem. Prawnik od umów Wrocław.

 

Cel zadatku oraz zaliczki 

 

Celem zadatku jest zabezpieczenie interesów finansowych stron umowy na wypadek rezygnacji z realizacji umowy przyrzeczonej, natomiast celem zaliczki  jest częściowe spełnienie świadczenia głównego przed upływem terminu do spełnienia go w całości.

 

Poważne różnice między zadatkiem a zaliczką pojawią się wtedy, gdy dojdzie do niewykonania umowy.

 

Zanim przejdę do wymienienia podobieństw oraz różnic między tymi dwoma instytucjami, to krótko przedstawię każdą z nich.

 

Zadatek

 

Zadatek został uregulowany w art. 394 Kodeksu cywilnego. Przepis art. 394 KC jest przepisem względnie wiążącym, co oznacza, że strony mogą odmiennie ustalić w umowie zasady zadatku. Jeśli tego nie zrobią, to wówczas znajdzie zastosowanie art. 394 KC.

 

Zgodnie z art. 394 §  1.  KC: „ W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

Zadatek mobilizuje strony do wykonania umowy .

 

Zaliczka

 

Zaliczka jest instytucją niezdefiniowaną przez przepisy prawa (została wykształcona przez obrót gospodarczy), występującą w KC przy umowie:

- agencyjnej (art. 763 KC),

- komisu (art. 771 KC),

- kontraktacji ( art. 622 i art. 626 § 2 KC),

- zlecenia (art.743 KC).

 

Zaliczka to kwota wpłacona na poczet świadczenia głównego, która podlega zwrotowi w przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej (zaliczka podlega wówczas  zwrotowi jako świadczenie nienależne - zob. art. 410 KC).

 

Kiedy można żądać zwrotu zadatku? Czy da się odzyskać zaliczkę? Ile wynosi zadatek? Czy zadatek może wynosić 100 ceny? Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka. Prawnik od umów Wrocław. 

Kiedy można żądać zwrotu zadatku? Czy da się odzyskać zaliczkę? Ile wynosi zadatek? Czy zadatek może wynosić 100 ceny? Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka. Prawnik od umów Wrocław. 

 

 

Zaliczka a zadatek – podobieństwa i różnice

 

 

ZADATEK

Został uregulowany w art. 394 KC.

 

ZALICZKA

Nie posiada ustawowej definicji.

 

ZADATEK

Mobilizuje do wykonania umowy przyrzeczonej i pełni rolę zabezpieczenia interesów finansowych stron.

 

ZALICZKA

Nie gwarantuje wykonania umowy, pozwala na odstąpienie od niej bez skutków ekonomicznych.

 

ZADATEK

Przedmiotem zadatku są pieniądze.

 

ZALICZKA

Przedmiotem zaliczki są  pieniądze.

 

ZADATEK

W przypadku niewykonania  umowy, druga strona może od umowy odstąpić i zadatek zatrzymać, a jeśli sama go dała, to może żądać zapłaty jego dwukrotności.

 

ZALICZKA

W przypadku niewykonania umowy zaliczka podlega zwrotowi, natomiast jeśli na skutek nie zawarcia umowy, powstała szkoda dla jednej ze stron umowy, to strona poszkodowana może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych KC, nie zaś na podstawie art. 394 KC (do zaliczki nie stosujemy przepisów o zadatku!).

 

 

Zaliczka może zostać zadatkiem? 

 

Według doktryny i orzecznictwa  użycie w umowie terminu  „zadatek” lub „zaliczkanie przesądza definitywnie o kwalifikacji wpłaconej kwoty, albowiem zgodnie z art. 65 § 2 KC: „ w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu."

 

Zatem w przypadku, kiedy strony uregulują kwestię zapłaty określonej sumy pieniędzy w sposób "oderwany" od przepisów prawa, nazwą zadatek zaliczką albo zaliczkę zadatkiem, to sąd zbada zgodny zamiar stron i cel umowy, a następnie ustali, czym była wpłacona kwota.

 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

Prawnik dla Firm  pomoc przy umowie

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Zastanawiasz się co wybrać – zaliczkę czy zadatek?

 

Jak stworzyć własne zasady wręczenia i zwrotu zadatku?

 

Czy zaliczki przy umowach: agencyjnej, komisu, kontraktacji, zlecenia są obowiązkowe?

 

Zapraszam do kontaktu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zaliczki i zadatku lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej przy analizie, negocjacji lub tworzeniu umowy.

 

 

Do napisania lub usłyszenia!

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

 

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne