Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–Przygotuj się na zmiany w prawie dla e-sklepów i usługodawców. Omnibus

15 stycznia 2023
Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy, które  znacząco wpływają na sprzedaż i usługi online.
 
 
Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie zmiany w prawie objęły e-sklepy oraz usługi online.
 
Spis treści
 
  1. Dyrektywa Omnibus – zmiany w prawach konsumenta w 2023 r.
  2. Dyrektywy SGD i DCD.
  3. Maj i czerwiec na blogu Prawnika dla Firm – cykl #bezpiecznawsieci.
 
Dyrektywa Obnibus, zmiany w prawach konsumenta 2023 r. prawnik dla firm Ewelina Fuławka

Dyrektywa Omnibus - zmiany w prawach konsumenta w 2023  r. #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm

 

Dyrektywa Omnibus – zmiany w prawach konsumenta w 2023 r.

 
W wyniku oceny funkcjonowania przepisów prawa konsumenckiego została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, zwana w dalszej części artykułu dyrektywą „Omnibus”.
 
Implementacja dyrektywy Omnibus do polskiego porządku prawnego przyjęła formę projektu „ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, zwanego dalej „Projektem nr 1”.
 
Projekt nr 1 przewiduje wprowadzenie zmian w kilku ustawach konsumenckich, tj.:
 
1) w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076),
 
2) w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070),
 
3) w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) oraz
 
4) w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 
 
Zasadnicze zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym, natomiast w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zmiany będą nieznaczne.
 
 
Zmiany  w prawach konsumenta mają na celu:
 
 
1) zapewnienie większej przejrzystości konsumentom korzystającym z internetowych platform handlowych, 
 
2) rozszerzenie ochrony konsumentów na umowy obejmujące usługi cyfrowe, w tym usługi cyfrowe dostarczane w zamian za dane osobowe bez konieczności zapłaty ceny,
 
3) doprecyzowanie regulacji odnoszących się do wprowadzających w błąd działań marketingowych w odniesieniu do produktów podwójnej jakości.
 
 
Niezależnie od zmian wprowadzonych dyrektywą Omnibus, planuje się również dodatkowe regulacje dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy, mające na celu eliminację nieprawidłowości zidentyfikowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Nowe przepisy, stworzone na podstawie wyników analiz danych, którymi dysponuje UOKiK, w przedmiocie praktyk stosowanych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poza lokalem, przedstawię w następnych publikacjach. 
 
Regulamin sklepu internetowego 2023 r. Omnibus, nowy regulamin sprzedaży #bezpiecznawsieci #prawnik dla firm Ewelina Fuławka
Regulamin sklepu internetowego 2023 r. #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm #dyrektywaOmnibus
 
 

Dyrektywy SGD i DCD

 
Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Omnibus to niejedyna nowość. 
 
Poza wyżej opisanym projektem mamy drugi  projekt „o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny”, dalej „Projekt nr 2”.
 
Projekt nr 2  w zakresie swojej regulacji wdraża:
 
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 i Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 str. 60), dalej „DCD”, oraz
 
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 28 i Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019 str. 63), dalej „SGD”
 
Podstawowym celem DCD i SGD jest przyczynianie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów, w szczególności poprzez ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do:
 
1) umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w szczególności przepisów dotyczących: 
 

- zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, 

 

- środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków, 

 

- zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej;

 

2) umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem, w tym przepisów dotyczących:
 
- zgodności towarów z umową, 
 
- środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków,
 
- gwarancji handlowych.
 
 
zmiany w sklepach internetowych 2022
Dyrektywy DCD i SGD wprowadziły wymóg harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że Polska nie może przyjąć, ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów, z pewnymi wyjątkami.
 
 
 

Omnibus na blogu Prawnika dla Firm – cykl #bezpiecznawsieci

 
 
Zasadniczym celem dyrektyw jest dążenie do:
 
1) właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, 
 
2) zapewnianie wysokiego poziomu ochrony konsumentów,
 
3) lepszego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony konsumenta.
 
 
Co zrobić, aby być bezpieczną w sieci?
 
Postępować zgodnie z celem dyrektyw?
 
Prowadzić swój biznes online zgodnie z prawem?
 
Poznać i zrozumieć nowe przepisy.
 
Zapewnić oraz egzekwować ochronę konsumencką. 
 
Jak to osiągnąć?
 
Mam dla Ciebie propozycję – bądź na bieżąco z moim cyklem #bezpiecznawsieci!
 
Cyklem wiedzy dotyczącej nowych regulacji prawnych, mających unormować każde prowadzenie działań w Internecie dla b2b i b2c. 
 
Zmiany miały wejść w życie w maju 2022 r. , jednakże ze względu na przedłużony proces legislacji zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2023 r.
 
 
Zapraszam Cię do pierwszego artykułu z cyklu #bezpiecznawsieci pt.
 
 

Aktualizacja regulaminy sklepu internetowego 2022 r. czerwiec, nowy regulamin sprzedaży #bezpiecznawsieci #prawnik dla firm Ewelina Fuławka

Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego 2023 r. #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm

 

Jesteś przed aktualizacją regulaminu sprzedaży lub świadczenia usług?

 
Wyślij treść dokumentów na adres biuro@centrumprawneonline.pl z dopiskiem „Aktualizacja regulaminu 2023” lub za pośrednictwem formularza.
 
W odpowiedzi otrzymasz wycenę usługi wraz z procesem realizacji. 
 
 
 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 
NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 13.05.2022 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.
 
 

 

Chcesz być na bieżąco z prawem w Internecie?

Zapisz się na mój Newsletter Prawnika dla Firm i śledź cykl #bezpiecznawsieci !

 

Newsletter prawnika dla firm Ewelina Fuławka

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne