Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–Dokumenty prawne na stronę internetową.

04 października 2022

Planujesz sprzedaż produktów lub świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej?

 

Pamiętaj, aby przygotować odpowiednie dokumenty prawne.

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Przedsiębiorca, który świadczy usługi drogą elektroniczną musi posiadać regulamin.

 

Przepis art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, stanowi, że  usługodawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany regulaminem.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normuje:

 

1) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

 

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

 

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

 

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

 

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Regulamin sprzedaży - Regulamin sklepu internetowego

 

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej, to powinien zaopatrzyć się również w regulamin sklepu internetowego, który zawiera politykę sprzedaży oraz spełnia liczne obowiązki informacyjne względem konsumentów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz wytycznymi i wyjaśnieniami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Sprzedający powinien poinformować konsumenta o:

 

 • głównych cechach świadczenia,

 • danych identyfikacyjnych sprzedającego,

 • wszystkich kosztach związanych z realizacją zamówienia,

 • prawie odstąpienia od umowy,

 • uprawnieniach reklamacyjnych i gwarancyjnych.

 

Sprzedawca powinien zadbać o uzyskanie od konsumenta potwierdzenia zrealizowania obowiązku informacyjnego, albowiem w myśl art. 24 ustawy o prawach konsumenta, to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowodu związany z wykazaniem realizacji tej powinności.

 

Regulamin na stronę internetową – w jaki sposób dokonać publikacji?

 

Regulamin jest udostępniany klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług lub sprzedaży towaru, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

 

Strona internetowa zgodna z RODO

 

Polityka prywatności

 

Przedsiębiorca, który prowadzi sklep internetowy lub świadczy usługi drogą elektroniczną zawsze przetwarza dane osobowe klientów, zatem jest administratorem danych osobowych z punktu widzenia RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119)].

 

Jednym z najważniejszych obowiązków RODO jest obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO administrator powinien zrealizować obowiązek informacyjny, kiedy zbiera dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio od osoby, której dane dotyczą. Przedsiębiorcy zazwyczaj przekazują wymienione informacje w polityce prywatności.

 

Administrator informuje w polityce prywatności o prawach osób, których dane przetwarza, t.j. o prawie:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawienia) danych,

 • usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • przeniesienia danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Regulamin świadczenia usług, regulamin sprzedaży oraz polityka prywatności, to nie wszystko.

 

Na każdej stronie internetowej musi być dostępna informacja o plikach cookies.

 

Niniejszy wymóg został nałożony przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego właściciel strony internetowej musi poinformować użytkowników Internetu o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji o cookies oraz możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

 

Natomiast użytkownik jest zobowiązany, po otrzymaniu powyższych informacji, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania ze strony, wyrazić zgodę na dostęp oraz ładowanie plików cookies.

 

Dokumentacja prawna na stronę internetową 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulamin sklepu internetowego, polityka prywatności i plików cookies spełniają obowiązek informacyjny oraz stanowią skuteczne zabezpieczenie interesu prawnego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność za pośrednictwem strony internetowej.

 

Warto zapamiętać, że  wymienione dokumenty prawne powinny zostać udostępnione klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści dokumentu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

 

Regulamin sklepu internetowego, regulamin sprzedaży, regulamin na stronę Potrzebujesz dokumentacji prawnej na stronę internetową, która będzie:

1. jasna i czytelna,

2. zgodna z RODO,

3. pozbawiona klauzul niedozwolonych (abuzywnych) ?

 

Zapraszam do kontaktu. Prawnik dla firm przeprowadzi wywiad oraz audyt prawny strony i na podstawie jego oceny stworzy dopasowane regulaminy wraz z politykami, które zabezpieczą Twój interes prawny.

 

 

Prawnik Ewelina Fuławka 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. 2020 poz. 344),

 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287),

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119),

 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 576).

 

 

NOTA PRAWNO–INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 04.10.2022 r.

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz skorzystać z artykułu? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 4 ust. 6 Regulaminu CPO.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty prawne na stronę internetową
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne