Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Administrator danych osobowych a podmiot przetwarzający-podobieństwa i różnice

14 września 2023

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO)  znajdziemy pojęcia i role związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Dwie z kluczowych ról to administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający dane osobowe. Jakie zachodzą między nimi różnice? Jakie są ich cechy wspólne? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym artykule.

 

 

Administrator danych osobowych a podmiot przetwarzający - podobieństwa i różnice - Ewelina Fuławka

 

 

 

Spis treści

 

1)  Administrator danych osobowych

2)  Podmiot przetwarzający

3)  Administrator danych a podmiot przetwarzający - podobieństwa i różnice 

4)  Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych

 

 

 

 

Administrator danych osobowych

 

 

Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (dalej w artykule  "danych"). To on podejmuje decyzje dotyczące przetwarzania danych i odpowiada za przestrzeganie przepisów RODO.

 

Administratorami danych osobowych mogą być podmioty publiczne (organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne) oraz podmioty prywatne (np. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność, spółki jawne, spółki akcyjne).

 

Administrator danych osobowych posiada szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na przykład ma on obowiązek:

 

- poinformować  osoby, których dane przetwarza, o celach, sposobach i podstawach przetwarzania ich danych (art. 13-14 RODO);

 

zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w oparciu o co najmniej jedną z przesłanek legalizujących takie działanie (art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 RODO);

 

- zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych (art. 32 RODO).

 

 

Podmiot przetwarzający

 

Podmiot przetwarzający (inaczej "procesor") przetwarza dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z przekazanymi mu instrukcjami.

 

Procesorem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora, np.: firma outsourcingowa, dostawca usług chmurowych, kancelaria prawna, biuro rachunkowe. 

 

Podmiot przetwarzający dane osobowe nie może przetwarzać danych w żadnym innym celu lub w sposób niezgodny z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ma on także obowiązek zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W związku z czym procesor wdraża odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu, szkolenia pracowników i inne.

 

 

#phishing #cybersecurity #RODOdlaFIRM #prawnik #prawnikfirm  #prawnikewelinafuławka #prawnikonline #prawnikWrocław #ochrondadanych #centrumprawneonline #bezpiecznawsieci  #biznesonline #wdrożenieRODO #politykabezpieczeństwa

#phishing #cybersecurity #RODOdlaFIRM #prawnik #prawnikfirm  #prawnikewelinafuławka #prawnikonline #prawnikWrocław #ochrondadanych #centrumprawneonline #bezpiecznawsieci  #biznesonline #wdrożenieRODO #politykabezpieczeństwa   

 

 

 

Administrator danych a podmiot przetwarzający – podobieństwa i różnice

 

Jeśli mówimy o podobieństwach pomiędzy tymi dwoma podmiotami, to należy wskazać, że zarówno administrator danych, jak i podmiot przetwarzający mają obowiązek chronić dane osobowe i przestrzegać przepisów RODO. W razie zaś wystąpienia naruszeń, obydwa te podmioty mogą ponieść odpowiedzialność.

 

Administrator danych i podmiot przetwarzający muszą także ze sobą współpracować i działać zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Zarówno administrator danych, jak i podmiot przetwarzający są zaangażowani w przetwarzanie danych, choć na różnych poziomach i z różnymi uprawnieniami, co wynika wprost z przepisów RODO.

 

W kontekście zaś różnic między tymi podmiotami, uwypuklenia wymaga to, że administrator danych podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych, podczas gdy podmiot przetwarzający działa już na podstawie instrukcji przekazanych mu w tym zakresie od administratora.

 

Nadto, administrator danych nawiązuje najczęściej bezpośredni kontakt z osobami, których dane są przetwarzane, w celu realizacji ich praw, podczas gdy podmiot przetwarzający zwykle nie ma bezpośredniego kontaktu z tymi osobami, a konkretne dane osobowe  są mu przekazywane przez administratora.

 

Podsumowując, choć administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający sprawują różne role w kontekście przetwarzania danych, to oba te podmioty mają obowiązek ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

 

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz profesjonalnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

 

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 14.09.2023 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.
 
 
 
Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.
 
Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław
chmura obliczeniowa, wdrożenie RODO, naruszenie ochrony danych osobowych, incydent bezpieczeństwa
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne