Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Umowa o zachowaniu poufności

10 listopada 2023

Umowa o zachowaniu poufności, nazywana również NDA (z ang. Non-Disclosure Agreement), to rodzaj umowy, który określa warunki i zobowiązania stron w związku z zachowaniem poufności określonych informacji.

 

NDA to ważne narzędzie przede wszystkim w świecie biznesu, które pozwala chronić tajemnice przedsiębiorstwa oraz poufne informacje, wobec których stronom zależy, aby nie były one powszechnie dostępne.

 

 

Ewelina Fuławka - Umowa o zachowaniu poufności

Ewelina Fuławka - Umowa o zachowaniu poufności.

 

 

Spis treści:

 

1)  Umowa o zachowaniu poufności - czym jest?

 

2)  Elementy umowy - co warto w niej zawrzeć?

 

3)  Podsumowanie

 

4)  Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o zachowaniu poufności 

 

 

 

Umowa o zachowaniu poufności – czym jest?

 

Umowy o zachowaniu poufności są istotne z punktu widzenia ochrony wrażliwych informacji i tajemnic przedsiębiorstwa. Pomagają one uniknąć niekontrolowanego ujawnienia danych, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych czy też nawet utraty konkurencyjności przez poznanie tajemnic przedsiębiorstwa przez inne firmy. Przyjęcie standardowej procedury stosowania umów o zachowaniu poufności pomaga zminimalizować takie ryzyka. Umowy NDA, mogą:

 

  1. stanowić odrębne umowy, co jest najczęstsze, gdy są zawierane przed rozpoczęciem współpracy przez strony, na przykład podczas negocjacji;

  2.  stanowić postanowienia innej umowy, co zazwyczaj ma miejsce w umowie regulującej konkretne aspekty współpracy między stronami, na przykład w kontrakcie menadżerskim.

 

Umowy o zachowaniu poufności są istotne dla branż, gdzie ważne są tajemnice handlowe i wrażliwe informacje. NDA pomaga zabezpieczyć te informacje przed nieuprawnionym ujawnieniem, chroniąc jednocześnie interesy stron umowy. NDA można zawrzeć:

 

  • przed rozpoczęciem właściwej współpracy między stronami - w takim przypadku służą one do ochrony poufności informacji przekazywanych podczas negocjacji, prób, testów i innych działań przygotowawczych;

  • na początku lub w trakcie trwania współpracy między stronami - w tym kontekście umowy te chronią informacje, które są wymieniane i wykorzystywane w trakcie trwania współpracy;

  • po zakończeniu współpracy - strony umowy mogą zobowiązać się do przestrzegania klauzuli poufności nawet po zakończeniu łączącego je stosunku  prawnego.

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

 

 

Elementy umowy – co warto w niej zawrzeć?

 

Aby umowa była skuteczna i chroniła interesy, musi zawierać kilka kluczowych elementów:

1. Strony umowy

       To sekcja, w której określane są strony umowy - strona przekazująca informacje oraz odbiorca informacji poufnych.  W praktyce bardzo często występują umowy obustronne – tj. takie, które chronią informacje dotyczące zarówno jednej, jak i drugiej strony;

 

2. Poufne informacje

       Umowa powinna dokładnie opisywać jakie informacje lub dane są uważane za poufne i objęte ochroną na mocy umowy.  Informacjami poufnymi mogą być m.in.: tajemnice handlowe, dane klientów, projekty realizowane przez daną firmę, jej strategie, kod źródłowy;

 

3. Okres poufności

       Ten rodzaj postanowień umownych określa, przez jaki okres informacje objęte umową mają pozostawać poufne. Okres ten może być ograniczony czasowo lub kończyć się po spełnieniu określonych warunków. Wszystko zależy od decyzji stron;

 

4. Ograniczenia i zobowiązania

       Ta część umowy określa prawa i obowiązki stron. Zazwyczaj obejmuje zobowiązanie jednej ze stron do zachowania poufności, ograniczenia w przekazywaniu poufnych informacji osobom trzecim i zakaz wykorzystywania tych informacji w celach konkurencyjnych. Umowa powinna wskazywać także odpowiednie sankcje za naruszenie postanowień umowy – np. pieniężne za wyjawienie określonych informacji;

 

5. Zwolnienia od odpowiedzialności

       Umowa NDA może zawierać również klauzule zwalniające strony od odpowiedzialności za naruszenia umowy w określonych okolicznościach, takie jak naruszenia z powodu działań osób trzecich lub naruszenia wynikające z ujawnienia informacji w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi;

 

6. Postanowienia końcowe

       Końcowa część NDA zwykle zawiera inne klauzule, takie jak postanowienia dotyczące prawa właściwego dla umowy, rozstrzygania sporów powstałych między stronami czy formy, jaką muszą zachować strony w przypadku zmiany jej zapisów.

 

 

Podsumowanie

 

Umowa o zachowaniu poufności jest ważnym narzędziem do ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i poufnych informacji. Do jej kluczowych elementów należą m.in.: strony umowy, definicja informacji poufnych, okres poufności ora zobowiązania stron. 

 

Warto przy tym pamiętać, że najlepszym wyborem przy tworzeniu NDA jest skorzystanie z usług profesjonalisty (prawnika). Umowy o zachowaniu poufności często dotyczą bowiem unikalnych i specyficznych sytuacji biznesowych. Prawnik może dostosować umowę do konkretnych potrzeb klienta, uwzględniając szczególne rodzaje informacji objętych poufnością i okoliczności, w jakich informacje są przekazywane. W przeciwieństwie do ogólnych wzorów z Internetu, umowa sporządzona przez profesjonalistę jest także bardziej elastyczna i dostosowana do sytuacji prawnej oraz faktycznej stron NDA.

 

Nadto, prawnicy posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie stosowania prawa, w tym prawa umów i ochrony danych osobowych. Dzięki temu mogą wyeliminować potencjalne luki prawne, które często występują w ogólnych wzorach z Internetu. Umowa sporządzona przez prawnika jest bardziej kompleksowa i precyzyjna, co pomaga minimalizować ryzyko prawne dla obu stron.

 

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy o zachowaniu poufności.

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz profesjonalnej umowy NDA?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

 

 

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 10.11.2023 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

 

 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

 

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne