Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–czym jest screen scraping? Scrapowanie a ochrona danych osobowych.

27 kwietnia 2022

Podczas szkoleń RODO online dla marketingu i sprzedaży przedstawiam modele biznesowe wykorzystywania screen scrapingu, co spotyka się z wielkim entuzjazmem. 

 

70% uczestników szkolenia nie słyszało nigdy wcześniej o screen scrapingu, choć od kilku lat jest on wykorzystywany przez największe korporacje.

 

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się na czym polega modne scrapowanie i czy RODO pozwala na „skrobanie ekranu”.

 

Spis treści 

 

  1. Czym jest screen scraping?
  2. Jakie dane zbierają boty (screen scrapery)?
  3. Czy RODO pozwala na scrapowanie?
  4. HiQ Labs Inc vs LinkedIn Corporation.
  5. Szkolenia RODO online dla marketingu i sprzedaży w dobie nowoczesnych technologii.

 

 

Czym jest  screen scraping? 

 

 

Screen scraping ( dosł. skrobanie ekranu) to technika, za pomocą której program komputerowy, zwany screen scraperem, kopiuje dane wyjściowe z innego programu.

 

Wiele firm zamiast ręcznego kopiowania danych ze stron internetowych, zamawia bota (swojego automatycznego zastępcę), który zbiera dane z  jednego źródła lub z różnych źródeł, a następnie scala w jedną bazę danych.

 

screen scraping scrapowanie

Screen scraping i boty.

 

 

Jakie dane zbierają boty (screen scrapery)? 

 

 

A jakich potrzebujesz ? 😉 

 

Screen scraper może zbierać różnego typu dane, w tym dane osobowe, które zostały przez Ciebie zamieszczone na portalach społecznościowych, np. na Facebooku, Instagramie, LinkedIn. 

 

Musisz zapamiętać, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych dzięki scrapowaniu może dojść do krzyżowania się przepisów dotyczących prawnej ochrony baz danych oraz danych osobowych.

 

Na temat baz danych dowiesz się więcej z następnych artykułów.

 

Łączenie informacji dotyczących osób fizycznych może wpływać na prywatność użytkowników, dlatego wymaga analizy ryzyka oraz weryfikacji konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych, stosownie do art. 35 RODO.

 

 

Artykuł 35. Ocena skutków dla ochrony danych

 

„1. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę”.

 

 

 

Czy RODO pozwala na scrapowanie? 

 

 

 

RODO nie zabrania pozyskiwania danych osobowych ze źródeł powszechnie dostępnych przy użyciu screen scrapingu, ale przetwarzanie danych osobowych musi mieć stosowną podstawę prawną.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych zostały określone w art. 6 ust. 1 RODO.

 

 

Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem

 

„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań."

 

 

Podstawę prawną do scrapowania może stanowić art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).

 

Przed przystąpieniem do zbierania danych poprzez ich scrapowanie – administrator musi zidentyfikować prawnie uzasadniony interes z uwagi na konieczność weryfikacji, czy faktycznie występuje i czy nie dochodzi do zmiany celu przetwarzania.

 

 

HiQ Labs Inc vs LinkedIn Corporation

 

Orzeczenie sądu w Kalifornii HiQ Labs Inc vs LinkedIn Corporation - LinkedIn a scrapowanie

Orzeczenie sądu w Kalifornii w sprawie HiQ Labs Inc vs LinkedIn Corporation. LinkedIn a scrapowanie.

 

 

HiQ Labs to startup, który na zlecenie pozyskiwał wiedzę na temat potencjalnych odejść z pracy zatrudnionych w korporacjach osób (m.in. użytkowników LinkedIn). 

 

HiQ Labs wykorzystywał w tym celu modele screen scrapingu, co spotkało się z krytyką LinkedIn. 

 

Sprawa znalazła swój finał w sądzie w Kalifornii.

 

Sąd Federalny dla Północnego Dystryktu Kalifornii dnia 14.08.2017 r. wydał orzeczenie w sprawie HiQ Labs Inc vs LinkedIn Corporation, zgodnie z którym nakazał LinkedIn udostępnienie danych użytkowników swojego portalu na rzecz HiQ Labs.

 

Sąd zakazał stosowania technologii uniemożliwiających kopiowanie publicznie dostępnych danych przez mechanizmy scrapujące.

 

Zakaz dot. wyłącznie danych publicznie dostępnych, które użytkownik zamieścił na swoim profilu dla nieograniczonego kręgu osób. 

 

Zdaniem sądu LinkedIn nie posiada praw do danych użytkowników i nie może zakazać ich zbierania przez firmy.

 

 

Szkolenia RODO online dla marketingu i sprzedaży w dobie nowoczesnych technologii

 

 

Jeśli jesteś specjalistą ds. marketingu lub sprzedaży i chcesz dowiedzieć się więcej na temat screen scrapingu oraz zasad przetwarzania danych osobowych, to zapraszam na szkolenie pt. RODO online dla marketingu i sprzedaży w dobie nowoczesnych technologii".

 

Nasze szkolenia online przygotowują do samodzielnego wdrożenia RODO w firmie oraz weryfikują skuteczności stosowanych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Więcej na temat naszych szkoleń dowiesz się na stronie: https://centrumprawneonline.pl/szkolenia

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie i zamów newsletter prawnika dla firm.

 

Newsletter prawnika dla firm Ewelina Fuławka

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 27.04.2022 r.

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz korzystać z artykułów prawnika dla firm? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne