od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne 

Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka prywatności

Regulamin usług 

Oferta dla Firm 2023

Regulamin sprzedaży

pomoc prawna online

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

pomoc prawna online
pomoc prawna online
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Szkolenie Antymobbingowy Pracodawca

Praktyczna wiedza.

Szkolenia

Prawo Pracy

 

Szkolenia online z prawa pracy są realizowane wyłącznie na indywidualne zamówienie, co oznacza że wszystkie wykłady poprzedza wywiad z Klientem, na bazie którego tworzymy program szkoleniowy, mający za zadanie zaspokoić edukacyjne potrzeby Klienta.

Zapraszamy do wzięcia udziału (w najważniejszym szkoleniu z zakresu obowiązków Pracodawcy względem Pracowników) pod tytułem:  „ ANTYMOBBINGOWY PRACODAWCA” .

Mobbing istniał od zawsze, jednak jako zjawisko występujące w stosunkach pracy, został zidentyfikowany dopiero pod koniec ubiegłego stulecia.

 

Mobbing, określany również jako workplace bullying, to przemoc psychiczna, która narusza godność lub integralność psychiczną bądź fizyczną osoby, narażając ją na utratę zatrudnienia lub pogarszając atmosferę w pracy, a w skrajnych wypadkach stanowi zagrożenie dla życia. Psychologowie mówią o trzech formach mobbingu: zastraszaniu, obwinianiu i poniżaniu.

 

Mobbing wywodzi się od angielskiego czasownika to mob (nagabywać, napadać, zaczepiać) i rzeczownika mob (motłoch, tłum), co wyrażało sytuację, gdzie większa grupa ludzi dręczy ofiarę lub kilka ofiar. Odpowiednikiem polskiego mobbingu po angielsku jest workplace bullying.  Bullying pochodzi od słowa ze slangu młodzieżowego, a mianowicie „bully” (z ang. tyran, osiłek klasowy).

 

Zgodnie z art. 943 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy- mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.  Pomimo, iż mobberem może być nie tylko Pracodawca, ale także Współpracownik, to wyłącznie na Pracodawcy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi (art. 943 § 1. K.p.).

AKTUALNE SZKOLENIA

O MOBBINGU

O SZKOLENIU

FORMA SZKOLENIA

SZKOLENIE  ANTYMOBBINGOWY  PRACODAWCA

Źródłem przemocy psychicznej są ludzie, którzy tworzą środowisko pracy.  

 

Ideą szkolenia jest uświadomienie Pracodawcom oraz Pracownikom, czym naprawdę jest mobbing i w jaki sposób Ich nastawienie do tego zjawiska wpływa na kontakty w ramach stosunku pracy oraz życie prywatne Współpracowników.

Do głównego celu szkolenia należy pomoc Pracodawcom w stworzeniu środowiska pracy wolnego od mobbingu w czasach wszechobecnej krytyki i „hejtu”.

 

Priorytetem każdego Pracodawcy powinno być dążenie do ukształtowania przyjaznych relacji pomiędzy Pracownikami, które opierałyby się na szacunku, życzliwości, tolerancji i wzajemnej pomocy.

CZAS SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

ADRESACI SZKOLENIA

KOŻYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA UCZESTNIKÓW

KOŻYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACODAWCY

Szkolenie jest prowadzone online na żywo i odbywa się w grupie od 1 do 5 Uczestników. Każde szkolenie składa się z trzech modułów:

 

1) wykład oparty na prezentacji multimedialnej, uzupełniony o uwagi prowadzącego,

 

2) panel dyskusyjny, podczas którego biorący udział w szkoleniu mogą zadawać pytania i prowadzić konwersacje z Trenerem oraz pozostałymi Uczestnikami,

 

3) quiz ANTYMOBBING- konkurs, który w interesujący i efektywny sposób porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Czas przeznaczony na szkolenie wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat:

prawnego oraz psychologicznego ujęcia zjawiska mobbingu,

zwalczania skutków mobbingu

przeciwdziałania mobbingowi

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Pracodawców

Pracowników

wszystkich zainteresowanych tematyką antymobbingową

Każdy Uczestnik otrzymuje Vademecum ANTYMOBBING, które stanowi zbiór najważniejszych informacji na temat polityki antymobbingowej.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje rabat na udział w wybranym szkoleniu Centrum Prawnego Online, który może wykorzystać lub podarować w ciągu 3 miesięcy od daty ostatniego szkolenia.

WSPARCIE

Pracodawca otrzyma wzór regulaminu wewnętrznej polityki antymobbingowej.

ZADBANY PRACOWNIK

wiedza Pracodawcy o narzędziach przeciwdziałających mobbingowi zapewni każdemu Pracownikowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pracy.

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE

znajomość prawa antymobbingowego przez Pracowników i Pracodawcę pozwali na uniknięcie wydatków związanych z potencjalnymi odszkodowaniami w sporach o mobbing.

ROZWÓJ

szczęśliwy Pracownik to składowa sukcesu każdej firmy.

DOSKONAŁY WIZERUNEK

Pracodawca otrzyma  na koniec szkolenia certyfikat „ANTYMOBBINGOWY PRACODAWCA”, który będzie ważny 2 lata od chwili jego wydania. Przestrzeganie przez Pracodawcę polityki antymobbingowej przyczyni się do zbudowania pozytywnego wizerunku firmy jako uczciwego Pracodawcy. Ma to ogromne znaczenie przy rekrutacjach nowych Pracowników, którzy w wyborze pracy kierują się  atmosferą, sprzyjającą rozwojowi zawodowemu.

Zadbaj o swoich Pracowników i zapytaj o plan szkolenia dla Twojego miejsca pracy.

„Wielu spośród tych, którzy doznają przemocy każdego dnia, uważa, że stanowi ona uwarunkowanie ludzkiego istnienia. Lecz tak nie jest, przemocy można zapobiec. Zachowanie nacechowane przemocą można zmienić. Zmiany w kierunku likwidacji przemocy leżą w rękach rządów, społeczeństw i jednostek”.

Nelson Mandela,  konferencja Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie w 2002 r.