Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka prywatności

Regulamin usług 

Godziny pracy

Regulamin sprzedaży

Cennik

pomoc prawna online

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

pomoc prawna online
pomoc prawna online

Pomoc prawna dla firm

Prawnik Ewelina Fuławka

O mnie

Bio Ewelina Fuławka

Bio

Ewelina Fuławka

założycielka Centrum Prawnego Online, Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz ukończoną aplikacją adwokacką, szkoleniowiec RODO, Inspektor Ochrony Danych. Specjalizuje się w prawie kontaktów, prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i w pomocy prawnej dla e-commerce, sklepów oraz serwisów internetowych. W życiu zawodowym ceni sobie niezależność, nieustanny rozwój i kreatywność.

Ewelina Fuławka jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów otrzymywała stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracę dyplomową pt. „Odpowiedzialność cywilna notariusza” obroniła na ocenę bardzo dobrą. Po studiach odbyła trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

 

Przez cały okres studiów (tj. od 2010 r.) i aplikacji adwokackiej była czynna zawodowo.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w działach prawnych kilku wrocławskich spółek, w których powierzono jej następujące obowiązki: wszczynanie i kontrola postępowania sądowego w sprawach cywilnych z zakresu zobowiązań i prawa spadkowego; wszczynanie postępowania upadłościowego; prowadzenie postępowania egzekucyjnego; sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego; tworzenie umów cywilnoprawnych i umów spółek prawa handlowego; szkolenie pracowników z przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego; nawiązywanie współpracy z kancelariami komorniczymi i prawnymi; koordynowanie pracy sektora egzekucji B2B; tworzenie regulaminów pracy i polityki antymobbingowej.

 

Pracowała również w dziale prawnym biura poselskiego, gdzie opracowywała projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, wystosowywała interpelacje poselskie do członków Rady Ministrów oraz udzielała darmowych porad prawnych Klientom biura. Jednocześnie odbywała praktykę w kancelarii notarialnej, w której tworzyła wzory aktów notarialnych.

 

W trakcie aplikacji była zatrudniona w kancelarii adwokackiej. Zajmowała się wówczas sporządzaniem środków odwoławczych (apelacji oraz zażaleń) od wyroków sądów karnych i cywilnych; przygotowywaniem pozwów cywilnych i prywatnych aktów oskarżenia; udzielaniem porad prawnych z prawa rodzinnego oraz egzekucji komorniczej; zastępowaniem Klientów kancelarii przed sądami rodzinnymi i obroną Klientów z urzędu przed sądami karnymi.

 

Po aplikacji adwokackiej udzielała pomocy prawnej dla sektora e-commerce (tworzyła regulaminy, polityki prywatności i przeprowadzała szkolenia z RODO).  Ponadto świadczyła konsultacje z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Zajmowała się także sporządzaniem skarg do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, petycji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również reklamacji w sprawach telekomunikacyjnych oraz energetycznych. 

 

Szkoleniowiec RODO

Prawo –  dla Ciebie paragraf, a dla mnie Pasja.

Zamów Usługę Prawną

Zamów Usługę Prawną

Zamów Usługę Prawną

prawnik umowy wrocław prawnik Ewelina Fuławka

Aktualnie kieruje pracami Działu Prawnego CPO oraz świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, polegającą na tworzeniu dedykowanej dokumentacji biznesowej, jak również przeprowadza procedurę wdrożenia RODO oraz organizuje szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla sprzedaży i marketingu online, przedsiębiorców oraz pracodawców. Pełni funkcję IOD w dwóch wrocławskich spółkach.

 

Pomysł na stworzenie Centrum Prawnego Online narodził się po zmianach społecznych oraz gospodarczych, które zapoczątkowała pandemia choroby zakaźnej COVID-19. Celem CPO jest świadczenie porad prawnych z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość oraz prowadzenie szkoleń w formie online.

 

Do wartości CPO należy: kompleksowa usługa prawna, holistyczne podejście, terminowość i pomoc zgodna z preferencjami Klienta.

 

Wyświetl Bio link EF

Podstawa świadczenia usług + OC