Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka plików cookies

Regulamin usług 

Regulamin szkoleń

Regulamin sprzedaży

Cennik

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowane Vademecum RODO, które stanowi zbiór najważniejszych informacji o RODO wraz z szablonami regulaminów i klauzul.

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Po szkoleniu, każdy Uczestnik zostaje objęty 6 godzinnymi, bezpłatnymi konsultacjami, które można wykorzystać etapami w ciągu 40 dni od dnia szkolenia.

Każdy Uczestnik otrzymuje rabat na udział w wybranym szkoleniu Centrum Prawnego Online, który może wykorzystać lub podarować w ciągu 3 miesięcy od  daty ostatniego szkolenia.

RODO w placówkach medycznych

Aktualnie każdy podmiot przetwarza dane osobowe w celach zawodowych, zarobkowych, społecznych lub gospodarczych, a więc podlega  unijnemu rozporządzeniu o ochronie danych osobowych „RODO” (ang. General Data Protection Regulation, GDPR). Zagubiona korespondencja, niezabezpieczone dane na serwerze czy atak hakera to sytuacje, w przypadku których osoby do tego nieuprawnione wchodzą w posiadanie danych osobowych Klientów. Przedsiębiorstwo nieprzestrzegające przepisów RODO jest narażone nie tylko na kary pieniężne, ale w szczególności na utratę zaufania do usług firmy.

 

Przeprowadzenie wdrożenia RODO stanowi wyzwanie organizacyjne i finansowe. Szkolenia RODO online są komfortowym rozwiązaniem dla ludzi ceniących efektywne przyswajanie wiedzy, swój czas oraz wygodę. Punktem docelowym warsztatów online jest przekazanie metodyki kontroli działania organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przedstawienie polityk i procedur RODO, które każdy administrator  powinien opracować oraz efektywnie wdrożyć.

RODO dla placówek medycznych

Forma szkoleń

Cel szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie omawia metodykę kontroli działania placówek medycznych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  oraz opis polityk i procedur RODO z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych. Każde szkolenie jest poprzedzone wywiadem z Klientem, na bazie którego tworzymy program szkoleniowy, mający za zadanie zaspokoić edukacyjne potrzeby Klienta.

Szkolenie jest prowadzone online na żywo.  Każde szkolenie składa się z trzech modułów: 1) wykład oparty na prezentacji multimedialnej, uzupełniony o uwagi prowadzącego, 2) panel dyskusyjny, podczas którego biorący udział w szkoleniu mogą zadawać pytania i prowadzić konwersacje z trenerem oraz pozostałymi uczestnikami, 3) quiz RODO- konkurs, który w interesujący i efektywny sposób porządkuje wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych na trzech płaszczyznach:

 

  • skuteczności wdrożenia- weryfikacji, czy ustanowione w organizacji zasady przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji medycznej są poprawne oraz czy są przestrzegane obowiązki informacyjne względem pacjentów;
  • uzupełnienie procedur RODO- weryfikacji nowych przypadków dotyczących przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z RODO, w szczególności monitoringu w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych;
  • kontroli skuteczności stosowanych rozwiązań- weryfikacji, czy wprowadzone zasady i procedury zapewniają w praktyce zgodność z RODO, czyli czy są właściwe, wystarczające oraz ergonomiczne dla placówki medycznej.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych oraz zasadami przetwarzania danych w oparciu o aktualne regulacje prawne w placówkach medycznych.

Szkolenia RODO

Zamów Szkolenie 

Centrum Prawnego Online