Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka prywatności

Regulamin usług 

Godziny pracy

Regulamin sprzedaży

Cennik

pomoc prawna online

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

pomoc prawna online
pomoc prawna online

Przedsiębiorstwo, które określamy mianem operatywnego sprawuje skuteczną kontrolę nad  zarządzaniem i odznacza się porządkiem organizacyjnym. Obsługa prawna dla firm skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy potrzebują kompleksowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w stworzeniu przejrzystych, sprawnych, zgodnych z prawem procedur funkcjonowania firmy i zakładu pracy. Efektywny regulamin, umowa zabezpieczająca interesy stron, dopasowana dokumentacja to:

Przedsiębiorstwo, które określamy mianem operatywnego sprawuje skuteczną kontrolę nad  zarządzaniem i odznacza się porządkiem organizacyjnym. Oferta  Centrum Prawnego Online dla firm skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy potrzebują kompleksowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w stworzeniu przejrzystych, sprawnych, zgodnych z prawem procedur funkcjonowania firmy i zakładu pracy. Efektywny regulamin, umowa zabezpieczająca interesy stron, dopasowana dokumentacja to:

Przedsiębiorstwo, które określamy mianem operatywnego sprawuje skuteczną kontrolę nad  zarządzaniem i odznacza się porządkiem organizacyjnym. Oferta  Centrum Prawnego Online dla firm skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw, którzy potrzebują kompleksowej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w stworzeniu przejrzystych, sprawnych, zgodnych z prawem procedur funkcjonowania firmy i zakładu pracy. Efektywny regulamin, umowa zabezpieczająca interesy stron, dopasowana dokumentacja to:

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania w terminie wymagalnych zobowiązań. Zachowanie płynności finansowej firmy zależy przede wszystkim od wypłacalności jej kontrahentów. Obsługa prawna dla firm jest kluczowym elementem dla każdego przedsiębiorstwa. Specjaliści ds. Egzekucji współpracujący z Centrum Prawnym Online doskonale znają rynek windykacji i wiedzą jakich narzędzi użyć, aby usprawnić proces egzekucji Państwa wierzytelności:

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania w terminie wymagalnych zobowiązań.  Zachowanie płynności finansowej firmy zależy przede wszystkim od wypłacalności jej kontrahentów. Specjaliści ds. Egzekucji współpracujący z Centrum Prawnym Online doskonale znają rynek windykacji i wiedzą jakich narzędzi użyć, aby usprawnić proces egzekucji Państwa wierzytelności:

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania w terminie wymagalnych zobowiązań.  Zachowanie płynności finansowej firmy zależy przede wszystkim od wypłacalności jej kontrahentów. Specjaliści ds. Egzekucji współpracujący z Centrum Prawnym Online doskonale znają rynek windykacji i wiedzą jakich narzędzi użyć, aby usprawnić proces egzekucji Państwa wierzytelności:

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

OCHRONA FINANSÓW

OCHRONA FINANSÓW

OCHRONA FINANSÓW

BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW

BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW

BEZ ZBĘDNYCH KOSZTÓW

PRZY ZACHOWANIU DOBREGO WIZERUNKU FIRMY

PRZY ZACHOWANIU DOBREGO WIZERUNKU FIRMY

PRZY ZACHOWANIU DOBREGO WIZERUNKU FIRMY

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

obsługa prawna dla firm

Centrum Prawne Online 
Obsługa prawna dla firm

Centrum Prawne Online 
dla Firm

Centrum Prawne Online 
dla Firm

zamawiam wycenę usługi 

 

Obsługa prawna dla firm.

Zakres usług prawnych dla Firm

 

Sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie umów

 

 • umowa założycielska oraz statut spółki prawa handlowego,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa porozumienia o współpracy,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji),
 • umowa dostosowana do specyfiki prowadzenia działalność.

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 

Przygotowywanie i opiniowanie:

 • umowy o pracę,
 • kontraktu managerskiego,
 • umowy o świadczenie usług,
 • umowy na usługi doradcze B2B,
 • dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów,
 • umowy o zachowanie poufności, tzw. Non-disclosure agreement (NDA),

 • umowy z zakresu zakazu konkurencji.

 

Sporządzenie regulacji wewnątrzzakładowych:

 • regulaminu pracy,
 • regulaminu wynagradzania,
 • regulaminu Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

 

Tworzenie procedur:

 • organizacji pracy,
 • procedury bezpieczeństwa IT,
 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę.

 

Windykacja należności

 

 • program efektywnego zabezpieczania należności,
 • wezwania do zapłaty,
 • ugoda w sprawie spłaty zadłużenia,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • wnioski i pisma do komornika sądowego,
 • procedura egzekucji wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • dokumentacja RODO,
 • wdrożenie RODO,
 • szkolenia RODO,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona marki i utworu

 

Pomoc w rejestracji znaku towarowego w:

 • Urzędzie Patentowym RP,
 • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM).

 

Opiniowanie i tworzenie:

 • umów związanych z prawami autorskimi- ustalenie skuteczności zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.),
 • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.).

 

Potrzebujesz dodatkowych rozwiązań?

Obsługa prawna dla firm na najwyższym poziomie.

Skontaktuj się z nami i opisz swoje potrzeby, a my stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę na usługę prawną.

 

 

Zakres usług dla Firm


 

 

Sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie umów

 

 • umowa założycielska oraz statut spółki prawa handlowego,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa porozumienia o współpracy,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji),
 • umowa dostosowana do specyfiki prowadzenia działalność.

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 

Przygotowywanie i opiniowanie:

 • umowy o pracę,
 • kontraktu managerskiego,
 • umowy o świadczenie usług,
 • umowy na usługi doradcze B2B,
 • dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów,
 • umowy o zachowanie poufności, tzw. Non-disclosure agreement (NDA),

 • umowy z zakresu zakazu konkurencji.

 

Sporządzenie regulacji wewnątrzzakładowych:

 • regulaminu pracy,
 • regulaminu wynagradzania,
 • regulaminu Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

 

Tworzenie procedur:

 • organizacji pracy,
 • procedury bezpieczeństwa IT,
 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę.

 

Windykacja należności

 

 • program efektywnego zabezpieczania należności,
 • wezwania do zapłaty,
 • ugoda w sprawie spłaty zadłużenia,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • wnioski i pisma do komornika sądowego,
 • procedura egzekucji wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • dokumentacja RODO,
 • wdrożenie RODO,
 • szkolenia RODO,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona marki i utworu

 

Pomoc w rejestracji znaku towarowego w:

 • Urzędzie Patentowym RP,
 • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM).

 

 

Opiniowanie i tworzenie:

 • umów związanych z prawami autorskimi- ustalenie skuteczności zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.),
 • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.).

 

Potrzebujesz dodatkowych rozwiązań?

Skontaktuj się z nami i opisz swoje potrzeby, a my stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę na usługę prawną.

 

 

Zakres usług dla Firm

 

Sporządzenie, negocjowanie i opiniowanie umów

 

 • umowa założycielska oraz statut spółki prawa handlowego,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa porozumienia o współpracy,
 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji),
 • umowa dostosowana do specyfiki prowadzenia działalność.

 

Obsługa prawna z zakresu prawa pracy

 

Przygotowywanie i opiniowanie:

 • umowy o pracę,
 • kontraktu managerskiego,
 • umowy o świadczenie usług,
 • umowy na usługi doradcze B2B,
 • dokumentacji dotyczącej wypowiedzeń umów,
 • umowy o zachowanie poufności, tzw. Non-disclosure agreement (NDA),

 • umowy z zakresu zakazu konkurencji.

 

Sporządzenie regulacji wewnątrzzakładowych:

 • regulaminu pracy,
 • regulaminu wynagradzania,
 • regulaminu Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

 

Tworzenie procedur:

 • organizacji pracy,
 • procedury bezpieczeństwa IT,
 • przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • dysponowania mieniem powierzonym pracownikowi przez pracodawcę.

 

Windykacja należności

 

 • program efektywnego zabezpieczania należności,
 • wezwania do zapłaty,
 • ugoda w sprawie spłaty zadłużenia,
 • pozew o zapłatę,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • wnioski i pisma do Komornika Sądowego,
 • procedura egzekucji wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

 

Ochrona danych osobowych

 

 • audyt przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
 • dokumentacja RODO,
 • wdrożenie RODO,
 • szkolenia RODO,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona marki i utworu

 

Pomoc w rejestracji znaku towarowego w:

 • Urzędzie Patentowym RP,
 • Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – dawniej OHIM).

 

Opiniowanie i tworzenie:

 • umów związanych z prawami autorskimi- ustalenie skuteczności zapisów umownych dotyczących przeniesienia praw (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.),
 • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych (m.in. do utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, fotograficznych, audiowizualnych, plastycznych, itp.).

 

Potrzebujesz dodatkowych rozwiązań?

 

Skontaktuj się z nami i opisz swoje potrzeby, a my stworzymy dla Ciebie indywidualną ofertę na usługę prawną.

 

 

obsługa prawna dla firm

Profesjonalna obsługa prawna

Dbam o najwyższą jakość świadczonych usług, a także o zapewnienie odpowiedniego poziomu poufności oraz bezpieczeństwa danych. Zapraszam Cię do skorzystania z kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej dla Twojej firmy.

zamawiam wycenę usługi

Obsługa prawna dla firm na najwyższym poziomie

 

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 

Szukasz kompleksowych i optymalnych rozwiązań na linii

pracodawca-pracownik?

 

Skorzystaj z usług doradczo–szkoleniowych Rosin HR Agata Rosińska w zakresie:

 

 1. przygotowania wniosku/biznesplanu w celu pozyskania środków krajowych lub unijnych na założenie działalności gospodarczej;

 2. dofinansowania na szkolenia dla pracowników;

 3. outplacement - szkolenia dofinansowane dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, w okresie wypowiedzenia;

 4. szkoleń stacjonarnych i online dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta (szkolenia zamknięte);

 5. otwartych szkoleń online i  szkoleń stacjonarnych;

 6. doradztwa z prawa pracy:

           -  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

           -  prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

           -  uprawnienia pracownicze,

           -  urlopy pracownicze,

           -  uprawnienia pracownika-rodzica,

           -  i inne.

 

 

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 

Szukasz kompleksowych i optymalnych rozwiązań na linii

pracodawca-pracownik?

 

Skorzystaj z usług doradczo-szkoleniowych Rosin HR Agata Rosińska 

w zakresie:

 

 1. przygotowania wniosku/biznesplanu w celu pozyskania środków krajowych lub unijnych na założenie działalności gospodarczej;

 2. dofinansowania na szkolenia dla pracowników;

 3. outplacement - szkolenia dofinansowane dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, w okresie wypowiedzenia;

 4. szkoleń stacjonarnych i online dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta (szkolenia zamknięte);

 5. otwartych szkoleń online i  szkoleń stacjonarnych;

 6. doradztwa z prawa pracy:

    -  nawiązywanie i                rozwiązywanie stosunku pracy,

    -  prowadzenie dokumentacji              pracowniczej,

    -  uprawnienia pracownicze,

    -  urlopy pracownicze,

    -  uprawnienia pracownika-rodzica,

     -  i inne.

 

 

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 

Szukasz kompleksowych i optymalnych rozwiązań na linii pracodawca-pracownik?

 

Skorzystaj z usług doradczo–szkoleniowych

Rosin HR Agata Rosińska w zakresie:

 

 1. przygotowania wniosku/biznesplanu w celu pozyskania środków krajowych lub unijnych na założenie działalności gospodarczej;

 2. dofinansowania na szkolenia dla pracowników;

 3. outplacement - szkolenia dofinansowane dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, w okresie wypowiedzenia;

 4. szkoleń stacjonarnych i online dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta (szkolenia zamknięte);

 5. otwartych szkoleń online i  szkoleń stacjonarnych;

 6. doradztwa z prawa pracy:

           -  nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

           -  prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

           -  uprawnienia pracownicze,

           -  urlopy pracownicze,

           -  uprawnienia pracownika-rodzica,

           -  i inne.

 

Zamawiam wycenę usługi

Profesjonalne wsparcie zawodowe

Najważniejszy w pracy jest dla mnie człowiek i nasze wspólne zadowolenie z nawiązanej współpracy. Uwielbiam osoby, które dążą do obranego przez siebie celu. Skoro tu jesteś, możesz liczyć na moje merytoryczne wsparcie.

 

Zapraszam!

Agata Rosińska

właściciel firmy Rosin HR,

specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej i szkoleń.

Obsługa prawna dla firm
Obsługa prawna dla firm

POZNAJ AKTUALNĄ OFERTĘ USŁUG CENTRUM PRAWNEGO ONLINE 

DLA E-BIZNESU!

 

Kliknij w obrazek i pobierz ofertę