>

Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka plików cookies

Regulamin usług 

Godziny pracy

Regulamin sprzedaży

Cennik

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

Zalety usług 

Centrum Prawnego Online

Postęp -  decydujesz o sposobie kontaktu z Prawnikiem (czat, wideo rozmowa, e-mail, telefon).

 

Oszczędność - nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd do kancelarii.

 

Ochrona - nie narażasz siebie oraz innych na zakażenie przez choroby przenoszone drogą kropelkową, w szczególności COVID-19.

 

Jakość - CPO nie świadczy darmowych ani szybkich porad prawnych, Prawnicy rzetelnie analizują każdą sprawę, a czas przeznaczony na rozmowę z danym Prawnikiem jest ustalany indywidualnie (od 30 minut nawet do 2 godzin).

 

Wygoda - otrzymujesz poradę prawną w wybranej przez siebie lokalizacji.

 

Zapis elektroniczny - w dowolnej chwili możesz powrócić do elektronicznej odpowiedzi Prawnika.

 

Rzeczowość - każda opinia prawna zawiera przytoczenie konkretnych przepisów prawa oraz aktualne orzecznictwo.

 

Bezpieczeństwo danych - urządzenia na których są przechowywane dane Klientów posiadają wysokiej jakości programy szyfrujące i antywirusowe, chroniące przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, atakami hackerskimi, phishing, spyware, malware.

 

Elektroniczna faktura VAT - wystawiamy oraz dostarczamy faktury VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

Zabezpieczenie interesu klienta - usługi są realizowane przez profesjonalistów, kierujących się najlepiej rozumianym interesem gospodarczym i finansowym Klienta.

 

 

1. Porada prawna z:

1) zobowiązań solidarnych, podzielnych i niepodzielnych,

2) niedozwolonych klauzul umownych,

3) umowy przedwstępnej,

4) zabezpieczenia wykonania umowy w tym zadatku i kary umownej,

5) umownego prawa odstąpienia,

6) bezpodstawnego wzbogacenia,

7) czynów niedozwolonych w tym naprawienia szkody,

8) zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,

9) wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania,

10) rękojmi za wady i gwarancji przy sprzedaży,

11) potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu,

12) skargi pauliańskiej.

 

2. Stworzenie projektu umowy cywilnoprawnej:

1) umowy zlecenia,

2) umowy o dzieło,

3) umowy o roboty budowlane,

4) umowy najmu,

5) umowy dzierżawy,

6) umowy leasingu,

7) umowy użyczenia,

8) umowy pożyczki,

9) umowy agencyjna,

10) umowy komisu,

11) umowy przewozu,

12) umowy spedycji.

 

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ 

 

 

1. Porada prawna z:

1) nabycia spadku,

2) odrzucenia spadku,

3) testamentu,

4) dziedziczenia ustawowego,

5) zachowku,

6) zapisów i poleceń (w tym zapis windykacyjny),

7) działu spadku,

8) długów spadkowych,

9) wydziedziczenia,

10) uznania za niegodnego,

11) zabezpieczenia spadku,

12) umów dotyczących spadku.

2. Pomoc w sporządzeniu testamentu.

 

PRAWO SPADKOWE

 

 

 

1. Porada prawna z wybranego zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

2. Sporządzenie:

1) pozwu o rozwód;

2) pozwu o separację;

3) pozwu o zniesienie wspólności ustawowej;

4) pozwu o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;

5) pozwu o alimenty – ich uzyskanie, obniżenie, podwyższenie;

6) pozwu w sprawie dotyczącej przysposobienia;

7) umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy);

8) wniosku w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej – jej przyznania, ograniczenia, pozbawienia, w tym wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem;

9) wniosku o ubezwłasnowolnienie;

10) wniosków w sprawach małżeńskich;

11) wniosków w sprawach opiekuńczych;

12) wniosków w sprawach z zakresu kurateli;

13) wniosków i zawiadomień dotyczących przemocy domowej w rodzinie.

 

 

 

1. Porada prawna z:

1) nabycia spadku,

2) odrzucenia spadku,

3) testamentu,

4) dziedziczenia ustawowego,

5) zachowku,

6) zapisów i poleceń (w tym zapis windykacyjny),

7) działu spadku,

8) długów spadkowych,

9) wydziedziczenia,

10) uznania za niegodnego,

11) zabezpieczenia spadku,

12) umów dotyczących spadku.

2. Pomoc w sporządzeniu testamentu.

 

 

 

1. Porada prawna z:

1) zobowiązań solidarnych, podzielnych i niepodzielnych,

2) niedozwolonych klauzul umownych,

3) umowy przedwstępnej,

4) zabezpieczenia wykonania umowy w tym zadatku i kary umownej,

5) umownego prawa odstąpienia,

6) bezpodstawnego wzbogacenia,

7) czynów niedozwolonych w tym naprawienia szkody,

8) zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę,

9) wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania,

10) rękojmi za wady i gwarancji przy sprzedaży,

11) potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu,

12) skargi pauliańskiej.

 

2. Stworzenie projektu umowy cywilnoprawnej:

1) umowy zlecenia,

2) umowy o dzieło,

3) umowy o roboty budowlane,

4) umowy najmu,

5) umowy dzierżawy,

6) umowy leasingu,

7) umowy użyczenia,

8) umowy pożyczki,

9) umowy agencyjna,

10) umowy komisu,

11) umowy przewozu,

12) umowy spedycji.

 

Centrum Prawne Online 
dla Ciebie

Centrum Prawne Online 
dla Ciebie

Centrum Prawne Online 
dla Ciebie

Usługi Centrum Prawnego Online dla osób fizycznych należą do porad prawnych, których udzielenie nie wymaga osobistego kontaktu z Prawnikiem albo zastępstwa procesowego przed sądem lub urzędem. Celem CPO jest wykonanie usługi jak na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najlepiej poczytywanego interesu Klienta- ochrony przed zbędnymi kosztami postępowania.

Usługi Centrum Prawnego Online dla osób fizycznych należą do porad prawnych, których udzielenie nie wymaga osobistego kontaktu z Prawnikiem albo zastępstwa procesowego przed sądem lub urzędem. Celem CPO jest wykonanie usługi jak na najwyższym poziomie z uwzględnieniem najlepiej poczytywanego interesu Klienta- ochrony przed zbędnymi kosztami postępowania.

zamawiam usługę prawną

zamawiam usługę prawną

zamawiam usługę prawną

Zalety usług 

Centrum Prawnego Online

Postęp -  decydujesz o sposobie kontaktu z Prawnikiem (czat, wideo rozmowa, e-mail, telefon).

 

Oszczędność - nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd do kancelarii.

 

Ochrona - nie narażasz siebie oraz innych na zakażenie przez choroby przenoszone drogą kropelkową, w szczególności COVID-19.

 

Jakość - CPO nie świadczy darmowych ani szybkich porad prawnych, Prawnicy rzetelnie analizują każdą sprawę, a czas przeznaczony na rozmowę z danym Prawnikiem jest ustalany indywidualnie (od 30 minut nawet do 2 godzin).

 

Wygoda - otrzymujesz poradę prawną w wybranej przez siebie lokalizacji.

 

Zapis elektroniczny - w dowolnej chwili możesz powrócić do elektronicznej odpowiedzi Prawnika.

 

Rzeczowość - każda opinia prawna zawiera przytoczenie konkretnych przepisów prawa oraz aktualne orzecznictwo.

 

Bezpieczeństwo danych - urządzenia na których są przechowywane dane Klientów posiadają wysokiej jakości programy szyfrujące i antywirusowe, chroniące przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, atakami hackerskimi, phishing, spyware, malware.

 

Elektroniczna faktura VAT - wystawiamy oraz dostarczamy faktury VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

Zabezpieczenie interesu klienta - usługi są realizowane przez profesjonalistów, kierujących się najlepiej rozumianym interesem gospodarczym i finansowym Klienta.

Zalety usług 

Centrum Prawnego Online

Postęp -  decydujesz o sposobie kontaktu z Prawnikiem (czat, wideo rozmowa, e-mail, telefon).

 

Oszczędność - nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd do kancelarii.

 

Ochrona - nie narażasz siebie oraz innych na zakażenie przez choroby przenoszone drogą kropelkową, w szczególności COVID-19.

 

Jakość - CPO nie świadczy darmowych ani szybkich porad prawnych, Prawnicy rzetelnie analizują każdą sprawę, a czas przeznaczony na rozmowę z danym Prawnikiem jest ustalany indywidualnie (od 30 minut nawet do 2 godzin).

 

Wygoda - otrzymujesz poradę prawną w wybranej przez siebie lokalizacji.

 

Zapis elektroniczny - w dowolnej chwili możesz powrócić do elektronicznej odpowiedzi Prawnika.

 

Rzeczowość - każda opinia prawna zawiera przytoczenie konkretnych przepisów prawa oraz aktualne orzecznictwo.

 

Bezpieczeństwo danych - urządzenia na których są przechowywane dane Klientów posiadają wysokiej jakości programy szyfrujące i antywirusowe, chroniące przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, atakami hackerskimi, phishing, spyware, malware.

 

Elektroniczna faktura VAT - wystawiamy oraz dostarczamy faktury VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

Zabezpieczenie interesu klienta - usługi są realizowane przez profesjonalistów, kierujących się najlepiej rozumianym interesem gospodarczym i finansowym Klienta.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

 

 

1. Porada prawna z wybranego zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

2. Sporządzenie:

1) pozwu o rozwód;

2) pozwu o separację;

3) pozwu o zniesienie wspólności ustawowej;

4) pozwu o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;

5) pozwu o alimenty – ich uzyskanie, obniżenie, podwyższenie;

6) pozwu w sprawie dotyczącej przysposobienia;

7) umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy);

8) wniosku w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej – jej przyznania, ograniczenia, pozbawienia, w tym wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem;

9) wniosku o ubezwłasnowolnienie;

10) wniosków w sprawach małżeńskich;

11) wniosków w sprawach opiekuńczych;

12) wniosków w sprawach z zakresu kurateli;

13) wniosków i zawiadomień dotyczących przemocy domowej w rodzinie

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ 

 

PRAWO SPADKOWE

 

Zakres usług

Zakres usług

kompleksowa obsługa prawna
Prawo rodzinne
Prawo spadkowe
Prawo zobowiązań