Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka plików cookies

Regulamin usług 

Regulamin szkoleń

Regulamin sprzedaży

Cennik

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

Żaden z obowiązujących przepisów prawa nie ustanawia wprost wymogu posiadania regulaminu dla portalu internetowego (bloga), na którym nie zamieszczono funkcjonalności związanych ze sprzedażą towarów lub usług. Prawny obowiązek posiadania regulaminu został nałożony na Przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule pt. „Regulamin sklepu internetowego- wymysł prawny, czy zabezpieczenie interesu Przedsiębiorcy?”.
 
Bądź profesjonalnym blogerem 
 
Jednak, czy oby na pewno korzystanie ze strony internetowej (bloga), nie powinno przebiegać według ustalonych z góry zasad? 
 
W naszym społeczeństwie funkcjonuje wiele utrwalonych zwyczajów postępowania. Nie ma potrzeby tłumaczyć, dlaczego witamy się zwrotem „dzień dobry”, dlaczego nie używamy niecenzuralnych słów w obecności kobiet lub dlaczego podchodzimy do osób starszych z należytym szacunkiem. Oprócz tego w przestrzeni publicznej, codziennie przestrzegamy przepisów prawa, o których wiedzę pozyskaliśmy głównie wskutek obserwacji reszty społeczeństwa albo ze środków masowego przekazu np. przechodzimy przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu, w czasie pandemii nosimy maseczkę w sferze publicznej. Niestety większość z właścicieli i użytkowników stron internetowych zapomina, że w sieci również obowiązują zasady, których złamanie podlega odpowiedzialności cywilnej a nawet karnej. 
Mowa tutaj między innymi o zniesławieniu, nawoływaniu do nienawiści, kradzieży własności intelektualnej, przetwarzaniu danych osobowych internautów wbrew ich zgody. 
 
Każdy właściciel bloga powinien zadać sobie pytanie, czy chciałby aby jego strona była godna polecenia?
 
Z pewnością portal, na którym nie wprowadzono warunków, na jakich czytelnik może korzystać z bloga, jako gość lub jako zarejestrowany użytkownik, nie będzie odbierany jako profesjonalna witryna.
 
Dlaczego?
 
Z bardzo prostego powodu, a mianowicie tam, gdzie nie ma regulaminu, tam jest chaos. Nie wszyscy użytkownicy będą przestrzegać etykiety (zostawiać komentarze wolne od obrażania pozostałych użytkowników albo autora bloga). Kultura osobista jest cechą indywidualną, którą nabywa się w wyniku ciągłej pracy nad sobą. Dlatego czytelnikami bloga będą ludzie o niejednakowej kulturze i o różnym poziomie empatii. W konsekwencji tego, żeby zadbać o porządek na blogu, stworzyć przyjazne oraz bezpieczne miejsce do konwersacji, uniknąć nieporozumień z czytelnikami, musimy posiadać regulamin. 
W regulaminie zamieścimy  zasady dozwolonego użytku bloga przez jego czytelników. Sprecyzujemy, na czym polega korzystanie z naszej strony internetowej. Zastrzeżemy sobie prawo do odmówienia zgody na użytkowanie witryny w danych przypadkach przez określonych internautów. Zabezpieczymy własność intelektualną naszych utworów (zdjęć, artykułów, logotypów itd.). 
 
Zacznij przestrzegać prawa
 
Są przepisy nakładające na właściciela bloga obowiązek informacyjny, który z praktycznego punktu widzenia powinien zostać zrealizowany właśnie w regulaminie strony internetowej, polityce ochrony danych osobowych i plików cookies.
 
Wymóg przekazania informacji wynika z treści:
• ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), 
• ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000), 
• ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 
Przykładowo, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”; nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 
Proszę zapamiętać, że usługami, dla których powinien zostać stworzony regulamin jest między innymi newsletter lub forum internetowe (w tym miejsce pozostawiania komentarzy pod wpisami). Zatem, dla ustawodawcy nie ma znaczenia odpłatność lub nieodpłatność usługi. Bloger ma obowiązek stworzenia regulaminu dla wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
Ze świadczeniem usług wiąże się obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do ich realizacji. W przypadku newslettera, mamy do czynienia z daną osobową, którą jest adres e-mai. Zapamiętajmy, że musimy poinformować internautę, kiedy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. zostawiając komentarz na naszym fanpage'u na FB.
 
RODO
 
Kiedy już zebraliśmy dane osobowe- RODO (unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)- nakłada na nas (administratorów danych) liczne obowiązki. Jednym z podstawowych obowiązków administratora jest poinformowanie osoby, której dane dotyczą (podmiotu danych), o przetwarzaniu jej danych. Obowiązkowi informacyjnemu odpowiada uprawnienie do uzyskani informacji. Jest ono niezwykle istotne, gdyż umożliwia uzyskanie wiedzy na temat przetwarzania danych i stwarza możliwość realizacji pozostałych uprawnień, w tym reagowania w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 
Administrator musi poinformować podmiot danych o prawie:
  • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, 
  • przeniesienia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Dlatego też posiadanie przez blogera polityki ochrony danych osobowych to konieczność. 
 
Czy polityka plików cookies jest równie ważna?
 
Informacje o cookies musi posiadać każda strona internetowa, co wynika z art. 173, art. 174 i art. 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 
Właściciel bloga, jako podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym internauty pliki cookies oraz uzyskujący do nich dostęp, musi poinformować swoich użytkowników o:
• celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
• możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 
Natomiast użytkownik powinien, po otrzymaniu powyższych informacji, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z bloga, wyrazić zgodę na dostęp oraz ładowanie plików cookies.
 
Podsumowanie
 
Właściciel bloga jest zobowiązany posiadać:
1. Regulamin korzystania z bloga (kodeks dozwolonego użytku);
2. Regulamin korzystania z usług dostępnych na blogu, nawet tych bezpłatnych (np. newsletter, możliwość komentowania wpisów, zasady kontaktowania się z autorem bloga przez formularz online);
3. Politykę ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczącą danych użytkowników komentujących wpisy i korzystających z usługi newssletera; 
4. Politykę plików cookies, jako właściciel strony internetowej.
 
Czy mogę zakupić gotowy wzór regulaminu lub danej polityki ?
 
Z pewnością nie powinieneś. Jeżeli poważnie myślisz o swoich czytelnikach i chcesz zadbać o ich bezpieczeństwo, skontaktuj się z firmą trudniącą się sporządzaniem dokumentacji dla e-biznesu. Wykwalifikowani prawnicy dokonają audytu prawnego bloga i na podstawie jego wyników stworzą dopasowane regulaminy wraz z politykami, które zabezpieczą Twój interes. Zatem zapraszam do kontaktu przez formularz online lub przez aplikację messenger na Facebooku.
 
Pozdrawiam i do napisania !
 

Czy mój blog powinien posiadać regulamin, politykę ochrony danych osobowych i plików cookies?

30 października 2020

Autor artykułu:

Prawnik

Ewelina Fuławka

§